MasterFinish RL 322 - syntetiskt baserad formolja

Tigligare: RHEOFINISH 322 P

Vad är MasterFinish RL 322?

MasterFinish RL 322 är en syntetisk formolja för användning i betongelementfabriker och på byggplatser. Används även för underhåll av blandare och maskiner.
Kan även användas vid förhöjd temperatur.

Vad gör MasterFinish RL 322 till en unik lösning?

MasterFinish RL 322 innehåller speciella tillsatser som möjliggör enkel avformning och tillverkning av färgmässigt likartade betongytor. Den låga viskositeten gör påföringen enkel och ger en mindre förbrukning. Vid korrekt påföring i ett tunt skikt påverkas inte efterföljande applicering (puts, färg). Utfyllnads-/isoleringsmaterial som t.ex. flamingo och liknande angrips inte, ej heller vid förhöjd temperatur.
MasterFinish RL 322 innehåller extra tillsatser för rostskydd av formarna.

Hämtningsbara filer

MasterFinish RL 322: Säkerhetsdatablad

pdf (48,53 Kb)

MasterFinish RL 322: Tekniskt datablad

pdf (302,43 Kb)