Tjänster indelade efter yrkeskategori

Master Builders Solutions från BASF är ett utbud av avancerade kemiska lösningar för nyproduktion och underhåll, reparation eller renovering av redan befintliga konstruktioner.

Här hittar du detaljerad information om våra specialanpassade lösningar för din yrkeskategori.
Digitala tjänster

Digitala tjänster

Master Builders Solutions erbjuder en mängd olika onlinetjänster och digitala tjänster
Beställare

Beställare

Betongtillverkare

Betongtillverkare

Cementtillverkare

Cementtillverkare

Entreprenörer

Entreprenörer

Gruvföretag

Gruvföretag

Specialistapplicerare

Specialistapplicerare

Tunnelentreprenörer

Tunnelentreprenörer

Ägare/investerare

Ägare/investerare