Tillverkade betongvaror

Förbättrad produktivitet, överlägsen kvalitet och formbarhet.

Varumärket Master Builders Solutions från BASF underlättar framställningen av tillverkade betongvaror genom att erbjuda ett komplett sortiment av tillsatsmedel som uppfyller och överträffar dagens tuffa krav för produktion, kvalitet och utseende.

Våra innovationer är inriktade på att öka produktionstakten och kvaliteten vid tillverkningen av betongvaror som till exempel gatläggningsplattor, block, takpannor och håldäcksplattor samtidigt som vi tar hänsyn till våra kärnvärden – ekonomi, funktion, utseende och hållbarhet.

Tillverkare av betongvaror

Våra produkter möjliggör tillverkning av hållbara produkter som gör att betongen flyter lätt ner i formen så att kompakteringen blir effektiv. Dessutom är våra produkter pålitliga när det gäller att uppnå tidig hållfasthet och snabbare bindning. Vi har också tagit fram kompletterande produkter för att förbättra färg och utseende genom att öka förmågan att stå emot vatten och kalkutfällningar (vita mineralavlagringar som framträder på betongytor). Resultatet är en slät fogfri yta

MasterCast: betongförbättrare för tillverkare av betongvaror.
MasterLife: korrosionsbeständiga tillsatsmedel.
MasterAir: luftporbildande tillsatsmedel.
MasterFinish: tillsatsmedel för snyggare yta och enklare ytbehandling.
MasterKure: härdare.
MasterSet: medel som förändrar betongens härdningstid.
MasterFiber: fibrer för sprickkontroll.