Cementtillverkare

Cementtillverkare 

Vår kundsyn passar cementtillverkarnas behov alldeles utmärkt

Cementtillverkarna verkar i en av världens tuffaste branscher och måste står inför både ekonomiska och miljömässiga utmaningar och en lång rad nya krav som pressar både anläggning och personal till det yttersta.

Förutom förväntningarna på att sänka klinkerfaktorn, öka produktionseffektiviteten och förbättra cementens generella egenskaper förväntas cementkvarnsoperatörerna i allt högre utsträckning optimera energiförbrukningen och sänka CO2-utsläppen.

Genom MasterCem, som är en del av Master Builders Solutions, erbjuder BASF ett innovativt utbud av malningshjälpmedel, egenskapsförbättrande medel och specialprodukter som är särskilt framtagna för cementtillverkarnas aktuella och framtida behov. Vårt produktutbud är sprunget ur mångårig erfarenhet av cementbaserade material och en ingående förståelse för cementindustrin. Den här erfarenheten delas av våra globala cementexperter som har den lokala kännedomen och resurserna för att tillhandahålla avancerade lösningar under alla steg i produktimplementeringsprocessen.