Gruvföretag

Under varumärket Master Builders Solutions erbjuder BASF mycket mer än en unik uppsättning högklassiga produkter för gruvindustrin. Våra världsledande kundorienterade lösningar och service- och supportsystem är speciellt utformade för den föränderliga geologiska miljön och de tuffa förhållandena vid såväl kolbrytning som gruvdrift i hårt berg.

Gruvföretag 

Vår helhetsstrategi innebär att vi använder oss av internationella och lokala gruvexperter världen över. De medverkar redan vid uppstarten av projektet och ordnar produktutbildningar och tillhandahåller teknisk rådgivning, support på arbetsplatsen och hjälp med felsökning. Eftersom vi har mycket god kännedom om de geologiska utmaningarna i varje projekt kan BASF tillhandahålla rätt support och utbildning. Några av våra expertområden är applicering av sprutbetong och injekteringssystem vid markförstärkning och markkonsolidering, lösningar för effektivare återfyllningsarbete och problemlösning vid besvärliga markförhållanden.

Den omfattande kunskap och erfarenhet som vi har samlat på oss under otaliga gruvprojekt över hela världen använder vi på BASF till att i samverkan med kunderna förbättra säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen. Vi har ett omfattande utbud av produktdemonstrationer och utbildningsseminarier i vår underjordiska utbildningsanläggning i Schweiz. Dessutom erbjuder vi skräddarsydda utbildningspass på plats vid stora projekt.

Sprutbetong
Injektering
Vattentätning
Tunna sprutbara beläggningar