Tunnelentreprenörer

Tunnelentreprenörer 

Varumärket Master Builders Solutions har gjort BASF till den världsledande leverantören av kundorienterade lösningar, tjänster och support för tunnelbranschen. Våra erfarna och serviceinriktade tekniker stöttar konstruktörer, entreprenörer och ägare under alla tunnelprojektets faser genom att:

  • Utvärdera de specifika utmaningar som det aktuella projektet innebär för att kunna tillhandahålla anpassad teknisk rådgivning.
  • Välja ut de lämpligaste produktkombinationerna och lösningarna.
  • Förbättra arbetseffektiviteten genom att ge support på plats och bistå med kvalitetskontroll och felsökning.
  • Ordna utbildningsseminarier.

Genom den omfattande kunskap som vi har samlat på oss från mängder av underjordsbyggprojekt världen över kan vi erbjuda demonstrationer och utbildningsseminarier i realistisk underjordsmiljö vid vår underjordiska utbildningsanläggning i Schweiz. Om det skulle behövas erbjuder vi dessutom skräddarsydda utbildningspass på plats vid stora projekt. Målet med de här utbildningarna är att konkretisera och ge praktiska råd. Dessutom visar vi på fördelarna med sprutbetong och injekteringssystem vid markförstärkning, markkonsolidering och vattentätning med kompositfoder. Vi behandlar också hur man kan lösa de svårigheter som vissa markförhållanden innebär.

Sprutbetong
TBM
Injektering
Vattentätning