Fjellsikring

Holdbare konstruksjoner med sprøytebetong

For å oppnå tidlig og langvarig styrke i bergsikringen tilbyr merket Master Builders Solutions en omfattende serie produkter som tillater at konstruksjoner av sprøytebetong kan bygges på en vellykket og sikker måte. Disse produktene er utviklet for å tilfredsstille kravene som stilles ved ditt anlegg, for å tilby kompatibilitet med lokal sement og for å sikre en langsiktig holdbarhet.

Våre innovasjoner innen ikke-alkaliske akseleratorer er en sikker og essensiell del av moderne sprøytebetong. Vi tilbyr også sprøytevennlige, fullstendig bundede vannbestandighetsmembraner, som er en unik og viktig del av sammensatte fôringsutforminger.

Sprøytebetong
Vannbestandighet sprøytevennlige membraner


En anleggsarbeider sprøyter betong med en maskin i en tunnel

Kontakt

Jan Ivar Grinden

Jan Ivar Grinden

Account Manager Underground Construction BASF

+47 90 82 59 00