Lukk

Logg inn

Vennligst logg inn med ditt brukernavn og passord.

Logg inn

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Velg ditt språk

Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:

  Velg sted

  MasterCO2re

  Master Builders Solutions® lanserer en banebrytende teknologi: MasterCO2re for pålitelig produksjon av betong basert på sement med lavt klinkerinnhold

  MasterCO2re™ forenkler produksjonen av betong basert på sement med lavt klinkerinnhold ved å redusere kjente problemer knyttet til ytelse. Intelligent Cluster System-teknologien gir enestående bearbeidelighet, forbedret reologi og utmerkede fasthetsegenskaper og kan hjelpe betonbransjen med å nå ambisiøse mål for reduksjon av CO2-utslipp.

  ​Master Builders Solutions® lanserer den banebrytende produktserien MasterCO2refor produsenter av ferdigbetong og prefabrikkerte betongprodukter. Den nye superplastiserende teknologien er et av selskapets bidrag til utfordringene knyttet til CO2-utslipp i byggebransjen.  ​Betongbransjens CO2-utfordring

  Betongproduksjon står for 8 % av verdens totale, menneskeskapte CO2-utslipp. Selv om klinker, som er hovedbestanddelen i sement, kun står for for ca. 10 % av betongvolumet, utgjør det rundt 90 % av CO2-utslippene fra betong. Nye sementtyper med redusert innhold av sementklinker, eller erstatning av standardsementer med materialer med større andel kalkfiller eller kompletterende sementmateriale (SCM), er derfor den mest lovende løsningen når det gjelder å redusere karbonavtrykket fra betong.

  Men, betongblandinger med redusert CO2-avtrykk byr også på nye utfordringer for betongprodusentene ettersom de påvirker både holdbarhet, bearbeidelighet og fasthetsutvikling. Den unike MasterCO2re ICS-teknologien motvirker effektivt disse begrensningene. Denne nyeste innovasjonen fra Master Builders Solutions® lukker gapet mellom betong med redusert innhold av sementklinker og standardbetong når det gjelder ytelse, og gjør det dermed lettere å bygge bærekraftig og å nå de utfordrende miljømålene.


  "Betongindustrien står overfor en stor oppgave med å redusere CO2-utslipp, men har også et stort potensiale. Med den nye MasterCO2re™-teknologien hjelper Master Builders Solutions industrien med å komme nærmere målet ved å muliggjøre produksjon av CO2-redusert betong uten å måtte gå på akkord med de nødvendige egenskapene som pumpbarhet, bearbeidbarhet over tid og ønsket styrke," sier Sveinar Myklebust, Concrete Technican & Senior Account Manager hos Master Builders Solutions i Norge.


  Utfordringer ved reduksjon av klinker i betong

  Reduksjon av mengden klinker i betong kan oppnås på tre forskjellige måter:

  1. ​Ved å bruke sementtyper som allerede har mindre klinker.
  2. Ved å redusere innholdet av vanlige sementer
  3. Ved å erstatte en betydelig andel av sementen med SCM-er.

  Disse tiltakene krever imidlertid en proporsjonal reduksjon av vanninnholdet for å sikre både korrekt vann/sement-tall og de ønskede mekaniske egenskapene, noe som ofte ikke er mulig på grunn av den påfølgende svekkede reologien.
  Den store variasjonen i sammensetning av bindemiddel i betongtyper med lavt innhold av sementklinker skyldes variasjoner i kjemiske og mineralogiske parametre. Dette påvirker dermed også de ulike interaksjonene som foregår på betongoverflater. Slike variasjoner kan ofte føre til høyere vannopptak og uønskede interaksjoner med tilsetningsstoffene. Disse egenskapene kan kun kontrolleres i begrenset grad med vanlige superplastiserende tilsetningsstoffer som finnes på markedet i dag. Det er derfor behov for mer avanserte teknologier for å sikre en gjennomgående høy betongkvalitet.

  Hvordan fungerer den nye Intelligent Cluster System-teknologien?

  MasterCO2reDen nye MasterCO2re™-ICS-teknologien fra Master Builders Solutions bidrar til å løse dette problemet ved å forbedre reologien til betong basert på sement med lavt klinkerinnhold. På den måten kan man oppnå ønsket bearbeidelighet og fasthet til tross for endringer i sammensetningen av betongen.

  MasterCO2re danner et smart klyngesystem som umiddelbart avgir en andel av sine fritt tilgjengelige polymerer for å oppnå vannreduksjon på et tidlig stadie. De resterende delene av de ulike klyngene inneholder polymerer med finjusterte kjemiske strukturer. Disse optimaliserer bearbeideligheten og hydratiseringen av sementen ved å tilpasse frigjøringsmekanismen til sementblandingens egenskaper. På den måten eliminerer ICS-teknologien begrensningene i ytelse ved å tilby utmerket flyteevne selv ved høye temperaturer, enkel utpumping og utlegging av betong.

  Fordeler for betongprodusenterne

  ​Kundene får en særdeles robust betong som verken har tendens til separasjon eller er følsomme for variasjoner i materiale, og som dermed gjør det lettere å gå over til mer bærekraftig betong.  "Ved stadig mere fokus på lavkarbonbetong stilles betongprodusentene ovenfor utfordringer med å opprettholde god støpelighet og bearbeidlighet, også over tid. Derfor er det veldig positivt at vi ser veldig gode resultater med MasterCO2re™-teknologien hos betongprodusentene både i Norge og andre europeiske land," sier Sondre Pekeberg, Account Manager & Technical Support, Master Builders Solutions Norway AS.  MasterCO2re er egnet til alle prosjekter med ferdigbetong, prefabrikkerte betongelementer og betongvarer (MCP), og er det perfekte valget for å sikre stabil ytelse ved bruk av utfordrende betongtyper med lavere innhold av klinker, uten å senke kravene til kvalitet.
  Finn produktinformasjon: MasterCO2re 5210 -​ Superplastiserende til elementproduksjon
  Finn produktinformasjon: MasterCO2re 3015​ - Superplastiserende til ferdigbetong


  Her finner du mer informasjon om MasterCO2re™​ på engelsk.

  Kontakt:

  Sveinar Myklebust
  Senior Account Manager & Concrete Technician Admixture Systems
  +47 468 24 968
  sveinar.myklebust@masterbuilders.com

  Sondre Moe Pekeberg
  Account Manager & Technical Support Admixture Systems
  +47 477 14 357
  sondre.pekeberg@masterbuilders.com​​

  Om Master Builders Solutions®

  Master Builders Solutions® utvikler teknologiske løsninger for byggebransjen og inspirerer til å bygge bedre og mer bærekraftig. Vi har virksomhet i 36 land og driver 35 produksjonsanlegg med mer enn 1600 ansatte. Vi utvikler, produserer og markedsfører kjemiske tilsetningsstoffer av høy kvalitet, sementtilsetninger og løsninger for underjordiske konstruksjoner for å møte dagens og morgendagens utfordringer.

  Brosjyre: MasterCO₂re

  Brosjyre: MasterCO₂re

  Bærekraftig betong

  MasterCO₂re Video

  MasterCO₂re Video

  Intelligent Cluster System-teknologi for produksjon av betong med lavt klinkerinnhold