Lukk

Logg inn

Vennligst logg inn med ditt brukernavn og passord.

Logg inn

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Velg ditt språk

Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:

  Velg sted


  MasterMastrix SCC 110​ - nytt pumpeforbedrende tilsetningsstoff 

  ​CO2-krav og nye tilslagsmaterialer gir utfordringer ved betongpumping

  Betongbransjen står overfor en rekke nye krav.  Reduksjon av klinkerinnholdet og CO2-utslippene fra betong skal reduseres, og samtidig er naturforekomster av tilslagsmaterialer i ferd med å tømmes, som krever økt bruk av knuste og resirkulerte materialer med ugunstig kornform. Konsekvensen er at betongen ofte er vanskeligere å pumpe, og det er større fare for at betongen blir en såkalt «pølsebetong» etter pumping. Et høyere pumpetrykk og et større energiforbruk er nødvendig for å pumpe denne betongen, som igjen medfører til mer slitasje på maskinen.

  Propp øker risikoen for ulykker på byggeplassen

  I forbindelse med betongpumping kan det oppstå propp i pumpeslangene. Når proppen løsner skjer det plutselig og uten forvarsel, betongen kommer brusende og man risikerer å treffe folk på byggeplassen. For sikkerheten til bygningsarbeiderene er det derfor viktig å unngå tilstopping av pumpeslangene. ​

  ​Effektivt tilsetningsstoff som pumpeforbedrer

  MasterMastrix SCC 110 er et flytende tilsetningsstoff som forbedrer viskositeten til betong og gjør pumpbarheten bedre. Dermed kan betongen pumpes lettere over lengre avstander uten problematiske og risikable stopp. Samtidig beholdes betongens egenskaper som stabilitet, konsistens og robusthet og betongen blir lettere å bearbeide, uten å at det går på kompromiss med herde- og styrkeutviklingen. Etter hvert som betongen blir mer pumpbar, reduseres slitasjen på maskiner og utstyr. Like viktig er det, at pumpetrykket kan reduseres, og energiforbruket kan minskes betydelig. 
  Etter hvert som betongen blir mer pumpbar, reduseres slitasjen på maskiner og utstyr. Like viktig er det, at pumpetrykket kan reduseres, og energiforbruket kan minskes betydelig.

  ​Nær halvering av drivstofforbruket reduserer CO2-utslipp

  I et konkret prosjekt med lavkarbonbetong erfarte Master Builders Solutions, at bruken av MasterMatrix SCC 110 gjorde det mulig å redusere pumpetrykket fra 60 til 30 bar, dvs. med 50 %. Samtidig ble dieselforbruket redusert med 47%, noe som tilsvarer en betydelig CO2-reduksjon.

  ​Bruksområder

  MasterMatrix SCC 110 anbefales til alle bruksområder der det kreves maksimal betongstabilitet.

  • Pumpeforbedrer (Betong som skal pumpes lengere distanser)
  • Betong av resirkulerte matrialer
  • Lettflytende eller selvkomprimerende betong
  • Magerbetong med lavt innhold av sement
  • Betong som inneholder tilslag med partikkelsprang.
  • Selvutjevnende sementbaserte avrettingslag
  • Sprøytebetong

  Finn teknisk datablad og mere information om MasterMatrix SCC 110​

  Nye løsninger for mer klimavennlige betongtyper

  Når betongindustrien innoverer og utvikler nye, mer klimavennlige betongtyper, dukker det også opp nye utfordringer som de «gamle» teknologiene ikke løser. Master Builders Solutions ser det som en spesielt viktig oppgave å bidra til det grønne skiftet av et så utbredt byggemateriale som betong og jobber kontinuerlig med å utvikle nye banebrytende løsninger, som kan bidra til å gjøre overgangen både teknisk mulig og økonomisk levedyktig. Les også om vår nye teknologi for pålitelig produksjon av betong basert på sement med lavt klinkerinnhold, MasterCO2re.

  Kontakt vores konsulenter

  Sveinar Myklebust

   

  Sveinar Myklebust
  Senior Account Manager & Concrete Technician, Admixture Systems

  +47 468 24 968
  sveinar.myklebust@masterbuilders.com

  ​​
  Sondre Moe Pekeberg

   

  Sondre Moe Pekeberg
  Account Manager & Technical Support, Admixture Systems

  +47 477 14 357
  sondre.pekeberg@masterbuilders.com