​MasterFiber 012 - Mikrofiber av polypropylen

Hvordan virker MasterFiber 012?

MasterFiber 012 er en mikrofibre af polypropylen som motvirker svinnriss og forbedrer betongens brannbestandighet.

Hva gjør MasterFiber 012 til en unik løsning?

MasterFiber 012 har følgende fordeler:

  • Reduserer tendensen til rissdannelse som følge av plastisk svinn

  • God kjemikaliebestandighet (mot syrer og alkalier)

  • Virker stabiliserende i betong

  • Ingen korrosjon

  • Begrenset innvirkning på reologien

  • Ubetydelig slitasje på blandere og transportører

Nedlastinger

MasterFiber 012: Teknisk datablad

pdf (270,63 Kb)

MasterFiber 012: Ytelseserklæring

pdf (140,86 Kb)