MasterKure 220 WB

Vannbasert kunststoffdispersjon (akryl) til etterbehandling av betongoverflater

Hvordan virker  MasterKure 220WB?

MasterKure 220WB er curing på akrylbasis. Etter påføring danner produktet en film som hemmer vannfordampingen fra overflaten under herding.

Hva gjør MasterKure 220WB til en unik løsning?

Filmen som er dannet, er diffusjonsåpen og overflaten kan etterbehandles.

Nedlastinger

MasterKure 220 WB: Sikkerhetsdatablad

pdf (45,27 Kb)

MasterKure 220 WB: Teknisk datablad

pdf (34,94 Kb)