MasterRoc MP 367 Foam – Svært reaktivt, to-komponent urea silikat-basert skum for fylling av hulrom

Tidligere: MEYCO MP 367 Foam

Hvordan virker MasterRoc MP 367 Foam?

MasterRoc MP 367 Foam er et to-komponent, løsemiddelfritt urea silikat-basert skum spesielt utformet for rask fylling av hulrom og for stabilisering av lag med kull og fjell.

Anbefalt for bruk innen:

  • Fylling av hulrom i kull og andre lag
  • Stabilisering av oppsprukket fjell, sand, grus og kull
  • Stabilisering av hulrom i tunneler
  • Gruve- og ventilasjonstetninger i kullgruver
  • Forinjeksjon i TBM-tunnel

Hvilke unike egenskaper har MasterRoc MP 367 Foam?

  • Ekspanderer ikke ved kontakt med vann og absorberer ikke vann
  • Viser god vedheft til våte underlag
  • God kjemisk stabilitet
  • Hovedsakelig lukket porøst skum

Hva er fordelene ved MasterRoc MP 367 Foam?

  • Svært hurtigreagerende materiale til bruk der fleksibilitet og flammehemmende egenskaper er nødvendig

Nedlastinger

MasterRoc MP 367 Foam: Sikkerhetsdatablad

pdf (301,88 Kb)

MasterRoc MP 367 Foam: Teknisk datablad

pdf (56,72 Kb)