Teknologier – sprøytebetong

Avanserte systemer for sprøytebetong med høy ytelse

Bestandig sprøytebetong av høy kvalitet har blitt en svært viktig komponent i grunnstøtte og stabilisering innen både tunnelbygging og gruvedrift. Våtblandede sprøytede tunnelkledninger gir monolittiske sammensatte konstruksjoner av høyeste kvalitet og sammenlignet med konvensjonelle tørrblandinger sterk reduksjon i kostnader og tidsbruk, lavere helserisiko, økt sikkerhet for personellet og redusert miljøpåvirkning.

Vi jobber hele tiden for å overgå kundenes behov og krav, og våre tilsetningsstoffteknologier forbedrer sprøytebetongens ytelse, hydratiseringsregulering og viskositet:

  • Serien med alkalifrie akseleratorer (MasterRoc SA) gir tidlig fasthetsutvikling og god sluttfasthet.
  • Kombinasjonen med strukturell armeringsfiber har gitt langt bedre belastningsabsorpsjon, noe som reduserer spredning av gjenværende sprekker og langvarig bestandighet for permanent støtte.
  • Vi tilbyr en lang rekke kloridfrie flytende tilsetningsstoffer for forbedring av betongens egenskaper i plastisk eller herdet form.
  • Vårt spesialformulerte produkt for smøring av utstyr (MasterRoc LUB) kan påføres før betongpumping for å unngå blokkering.
  • Vi leverer også et system for hydratiseringsregulering av sement til bruk med våt og tørr sprøytebetong (MasterRoc HCA) som gjør det mulig å oppnå en brukstid på opptil 72 timer. Dette gir stor frihet med tanke på logistiske forhold på anleggsplassen.
  • Ved å tilføre mikrosilika (MasterRoc MS) reduserer vi permeabiliteten, noe som gir sprøytebetong høyere tetthet, sluttfasthet og bestandighet når den er herdet. Mikrosilika kan også gi fersk sprøytebetong bedre pumpbarhet og bearbeidbarhet.

​MasterRoc SA 188

Alkalifri høyytelses størkningsakselerator for sprøytebetong

MasterRoc FLC 100

MasterRoc HCA 20

Tidligere: DELVOCRETE Stabilizer

MasterRoc MS 660

MasterRoc SA 168

Alkaliefri, flytende højeeffektiv akselerator for sprøytebetong

MasterRoc TCC 735

Kontakt

Tor Andre Andreassen

Tor Andre Andreassen

Sales Manager Underground Construction BASF

+47 95 08 61 34