MasterRoc HCA 20 – sement hydratiseringskrontroll

Tidligere: DELVOCRETE Stabilizer

Hvordan virker MasterRoc HCA 20

MasterRoc HCA 20 er et unikt ikke-kloridholdig kjemisk produkt for fullstendig avbrudd av den normale hydratiseringen av sement innenfor timer eller dager etter ønske, med mulighet for aktivering på et hvilket som helst tidspunkt, uten tap av kvalitet for den herdnede betongen.

Hva gjør MasterFinish HCA 20 til en unik løsning?

MasterRoc HCA 20 er et flytende tilsetningsstoff. Når det tilsettes betongen på blanderiet, enten våt-, eller tørrblanding, vil det fullstendig avbryte hydratiseringen, ved å danne en beskyttende barriere rundt alle sementpartikler. Barrieren er aktiv overfor alle typer sementmineraler (C3S, C3A, C2S, C4AF og gips).

Nedlastinger

MasterRoc HCA 20: Sikkerhetsdatablad

pdf (66,85 Kb)

MasterRoc HCA 20: Teknisk datablad

pdf (173,45 Kb)

MasterRoc HCA 20: Ytelseserklæring

pdf (109,54 Kb)