MasterSet AC 100 

Kloridfritt størkningsakselererende tilsetningsstoff for betong

Hvordan virker MasterSet AC 100?

MasterSet AC 100 er et kloridfritt størkningsakselererende tilsetningsstoff for betong. Produktet er basert på kalsiumnitrat. MasterSet AC 100 er et flytende tilsetningsstoff som påvirker, og forkorter den initielle avbindingen til betong med de fleste normale Portlandsementer.

Hva gjør MasterSet AC 100 til en unik løsning?

Raskere behandling(pussing, glatting) av betongen for en liten ekstra kostnad. Høyere støpehastighet. Minsket risiko for setningsriss og plastiske svinnriss.

Nedlastinger

MasterSet AC 100: Sikkerhetsdatablad

pdf (130,98 Kb)

MasterSet AC 100: Teknisk datablad

pdf (123,53 Kb)

MasterSet AC 100: Ytelseserklæring

pdf (680,83 Kb)