Technical Data Sheets / Guides
01.08.2019

MasterKure 176_yanvar 2019.pdf

Betona qulluq etmək üçün hidrokarbonat qətran əsaslı buxarlanmanı azaldan material ... MasterKure ® 176 betonun dözümlülüyü üçün, yeni yerləşdirilmiş betonun üzərində nazik təbəqə ...

Technical Data Sheets / Guides
01.08.2019

MasterKure 181_yanvar 2019.pdf

Betona qulluq üçün qoruyucu və izolyasiya örtük təbəqəsi əmələ gətirən stirol qətran əsaslı çoxfunksiyalı məhsul ... MasterKure ® 181 betonun dözümlü olması üçün, yeni tökülmüş betonun ...

Technical Data Sheets / Guides
01.08.2019

MasterKure 215_yanvar 2019.pdf

Parafin emulsiya əsaslı beton kür materialı ... MasterKure ® 215, parafin emülsiya əsaslı, yeni yerləşdirilmiș və ya qəlibi yeni alınmıș beton səthinə tətbiq olunan, meydana gətirdiyi ...

Technical Data Sheets / Guides
23.07.2019

MasterLife PAV 100_yanvar 2019

MasterLife PAV 100 Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə ...

Technical Data Sheets / Guides
02.08.2019

MasterLife SRA 865_yanvar 2019.pdf

Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır ...

Technical Data Sheets / Guides
02.08.2019

MasterLife WP 1200_yanvar 2019.pdf

MasterLife ® WP 1200 Beton və xərclər üçün kristallik effektli su keçirimsizliyi təmin edən beton əlavəsi ... MasterLife ® WP 1200 betondakı su keçiriciliyini azaldan və maye olaraq ...

Technical Data Sheets / Guides
02.08.2019

MasterLife WP 3760_yanvar 2019.pdf

MasterLife ® WP 3760 Beton və xərclər üçün kristallik effektli su keçirimsizliyi təmin edən beton əlavəsi ... MasterLife ® WP 3760 - betondakı su keçiriciliyini azaldan və toz olaraq ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterPozzolith 3310

Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / plastifikləşdirici beton əlavəsi ... MasterPozzolith ® 3310 – modifikasiya olunmuş lignin və naftalin sulfanat əsaslı, betonun bərkiməsini gecikdirən ...

Technical Data Sheets / Guides
11.07.2019

MasterGlenium 119

Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı effektə malik olan, polikarboksilat efir əsaslı superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... MasterGlenium ® 119 yenilənmiş və Yarımfabrikat beton üçün ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterGlenium 120

Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı effektə malik olan, polikarboksilat efir əsaslı superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... MasterGlenium ® 120 yenilənmış və beton qatışığı üçün xüsusi ...

Technical Data Sheets / Guides
06.09.2019

MasterGlenium 313_yanvar 2019

Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı effektə malik olan, polikarboksilat efir əsaslı yeni nəsil superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... TS EN 934-2 Cədvəl 3.1, 3.2 : Əhəmiyyətli dərəcədə ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterGlenium 3420

Polikarboksilat efir əsaslı, yüksək dərəcədə su azaldıcı, yeni, ikinci nəsil, superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... MasterGlenium ® 3420 - yüksək dərəcədə su azaldıcı, artmaqda ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterGlenium 500

Polikarboksilat efir əsaslı, yüksək dərəcədə su azaldıcı, yeni, ikinci nəsil, superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... MasterGlenium ® SKY 500 - yüksək dərəcədə su azaldıcı ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterGlenium ACE 30

Polikarboksilat efir əsaslı, sıfır enerji sistemi ilə işləyən, əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / yeni nəsil superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... ASTM C 494 Tip F: Əhəmiyyətli ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterGlenium SKY 551

Polikarboksilat efir əsaslı, yüksək dərəcədə su azaldıcı, yeni, ikinci nəsil, superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... MasterGlenium ® SKY 551 - yüksək dərəcədə su azaldıcı, artmaqda ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterFinish 225D

Suazaldıcı/modifikasiya olunmuş sulfonat liqnin əsaslı, bərkimə müddətini ləngitmə ... effektə malik, orta dərəcədə plastifikləşdirici (qəlib yağı ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterFinish 250

Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterFinish RL 236

MasterFinish ® RL 236 Estetik beton səthin əldə olunması üçün qəlib ayırıcı vasitə Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterFinish RL 309

Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterFinish RL 345

MasterFinish ® RL 345 Prefabrik istehsalında estetik beton səthin əldə olunması üçün qəlib ayırıcı vasitə Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki ...

1 to 20 of 115 results
Items per page