MasterTile - yapışdırıcı sistemləri

Niyə MasterTile?

BASF şirkətinin Master Builders Solutions markası altındakı MasterTile məhsul qrupu, keramik pilətələrin və təbii daşların fərqli sahələrdə möhkəmləndirilməsi üçün hazırlanmış çox təyinatlı, kipləşdirici, epoksid və dispersiya əsaslı bir yapışdırıcı sistemdir.

MasterTile sistemini analoqu olmayan bir həllə çevirən meyar nədir?

MasterTile sistemindəki məhsullar, keramik pilətə və təbii daşların yerləşdirilməsi zamanı ortaya çıxa biləcək problemlərin öhdəsindən gələrək elastik və effektiv bir həll təklif edir. MasterTile sistemindəki məhsullar forma dəyişikliyinin, rəng itməsinin və saralmanın qarşısını almaq üçün təbii daş və pilətələrin zəy, yapışqan və sement məhlulundan gələn su təsirini ən minimum səviyyəyə endirir. Eyni zamanda sistem və pilətə arasında mükəmməl bir əlaqə yaratmaqla zərbə dayanıqlığı yüksək bir suvaq sistemi əmələ gətirərək hər hansı bir çatın olmamasını təmin edir. MasterTile sistemi keramik pilətə və ya təbii daşın orijinal mükəmməlliyini qoruyur.

Döşəmə ehtiyaclarınız üçün etibarlı bir iş ortağı

Texniki dəstək qrupumuz məhsulun istismar müddətini nəzərə alaraq keyfiyyət, dayanıqlılıq, davamlılıq və maya dəyəri baxımından ən effektiv həlli təklif edir. MasterTile məhsul sistemlərimiz, tətbiq sürəti və istismara davam etmə çevikliyinin əhəmiyyət daşıdığı işlərdə və sektorlardakı müştərilərin spesifik tələbatlarını ödəyəcək şəkildə layihələndirilmişdir.

MasterTile məhsulları

MasterTile® 4 - sement əsaslı kafel yapışdırıcısı (incə dənəcikli)
MasterTile® 5 - sement əsaslı kafel və metlax yapışdırıcısı (incə dənəcəkli)
MasterTile® 14 - keramika və kafel üçün sement əsaslı yapışdırıcı (qalın dənəvərli)
MasterTile® 15 - Keramika və saxsı üçün sement əsaslı yapışdırıcı (incə dənəvərli)
MasterTile® 17 - Keramika və saxsı üçün sement əsaslı yapışdırıcı (incə dənəvərli)
MasterTile® 700 - Kimyəvi maddələrə və bakteriyalara qarşı dayanıqlı, keramikalar üçün iki komponentli epoksid əsaslı yapışdırıcı və tikişlər üçün dolğu materialı.
MasterTile® FLX 22 - Sement əsaslı polimer möhkəmləndiricili keramika, mərmər və qranit yapışdırıcısı (incə dənəcikli)
MasterTile® FLX 24 - Keramika (saxsı) və qranit üçün polimer möhkəmləndiricili sement əsaslı, yüksək effektə malik elastik yapışdırıcı.
MasterTile® FLX 29 - Sement əsaslı, tərkibi polimerlərlə gücləndirilmiş qranit, mərmər, təbii daş, mozaik şüşə və yerə döşənən plastik daşların yapışdırılmasında istifadə edilən elastik və yüksək stabilliyə malik olan unversal yapışdırıcıdır.
MasterTile® FLX 555 - Keramika və kafel üçün sement əsasli elastik dərz dolğusu
MasterTile® P300 - Kopolimer akril əsaslı, dayanıqlılığı artıran astar
MasterTile® P302 - Polimer modifikasiyalı qatran əsaslı, emal olunmamış beton səthlər, divarlar və tavanlar üçün suvaq astarı
MasterTile® WP 635 - İkikomponentli, polimer möhkəmləndiricili, sement və akril əsaslı su izolyasiya materialı
MasterTile® WP 665 - Birkomponentli, polimer möhkəmləndiricili, sement əsaslı su izolyasiya materialı
MasterTile® WP 666 - İkikomponentli, sement və akril əsaslı, elastik su izolyasiya materialı
MasterTile® WP 667 -  İkikomponentli, sement və akril əsaslı, yarım elastik su izolyasiya materialı 

Könül Tiz

Marketing xidmətləri
Mob.: 050 224 80 59  
MasterTile 15 məhsulu haqqında daha ətraflı burada Teaser Image

MasterTile 15 məhsulu haqqında daha ətraflı burada

MasterTile FLX 555 məhsulu haqqında daha ətraflı burada  Teaser Image

MasterTile FLX 555 məhsulu haqqında daha ətraflı burada