Beton istehsalçıları

Optimallaşdırılmış beton qatqıları, təkmilləşdirilmiş dayanıqlılıq, çığır açan yeniliklər

Betonun dayanıqlılığı, möhkəmliyi və yerləşmə məsələləri hazır beton istehsalçılarının ən çox qarşılaşdıqları çətinliklərdir, bunlar eyni zamanda xarici görünüş olaraq qənaətbəxş, daha uzunmüddətli və daha etibarlı bir betondan istifadə etmək üçün də zəruridir.

BASF şirkəti Master Builders Solutions markası altında, qeyri-qənaətbəxş istismar şəraitinə və mürəkkəb inşaat işləri ilə bağlı tələblərə cavab verən və sənayenin prinsiplərinə uyğun gələn, texnoloji cəhətdən təkmilləşdirilmiş beton qatqı maddələrini hazır beton istehsalçıları üçün təchiz edir.

Geniş çeşidli məhsul həllərimiz, xarici görünüş olaraq qənaətbəxş dekorativ betonlar, betonun istismar müddətini, ekoloji təhlükəsizliyi və maye rəngləndirmə məhsullarını artıran qatqı maddələri kimi əlavə dəyərləri təmin edirlər.

Layihələrin gecikməsi böyük həcmli xərclərə səbəb olur, buna görə də məhsulun təchizatını birbaşa müştəri dəstəyi ilə həyata keçirməyə çalışırıq. Texniki və iş sahəsi dəstək xidmətlərimizlə, inşaat işlərinin sürəti və istehsal məhsuldarlığı üçün müştəriyə əsaslanan müvafiq məhsul həllərini seçərək, problemləri ortaya çıxmadan aşkarlamaq və öhdəsindən gəlmək üçün səy göstəririk.

MasterGlenium: Yüksək iş qabiliyyətinə malik beton istehsalında istifadə olunan beton qatqı texnologiyası həlləri

MasterRheobuild: Orta və yüksək səviyyəli dayanıqlığa malik beton istehsalında istifadə olunan beton qatqı texnologiyası həlləri

MasterLifeDayanıqlığın möhkəmləndirilməsi üzrə həllər

MasterFinish: Qəlib ayırıcı texnologiya üzrə həllər

MasterKure: Betonun bərkiməsi üzrə həllər

MasterSet: Betonun bərkiməsini tənzimləyən beton qatqı texnologiyası həlləri

Master X-Seed: Betonun erkən dayanıqlığını sürətləndirən, təkmilləşdirilmiş beton qatqı texnologiyası həlləri  

MasterFiber: Mil armaturlarla möhkəmləndirilmiş beton üçün geniş əhatəli həllər

MasterPozzolith: Zəif və orta səviyyəli dayanıqlığa malik beton istehsalında istifadə olunan beton qatqı texnologiyası həlləri

MasterPolyheed: Orta və yüksək səviyyəli dayanıqlığa malik beton istehsalında istifadə olunan beton qatqı texnologiyası həlləri

A group of concrete producers walking on a construction site. In the background: four concrete mixer trucks.