MasterFlow - Dünyanın qabaqcıl grout məhlulu həlləri

MasterFlow məhsul sistemləri necə təsir göstərir?

MasterFlow, sənayedə xüsusilə yüksək müqavimətə malik konstruksiyaların yerə möhkəmləndirilməsini təmin etmək üçün hazırlanan məhlul həllərinin geniş çeşidini təklif edir. MasterFlow məhsulları ən mürəkkəb mühitlərdə belə yüksək səviyyəli müqavimət və həssas quraşdırmanı təmin edir.

MasterFlow sistemini spesifik bir məhlula çevirən meyar nədir?

MasterFlow məhlulları, asan şəkildə tətbiq olunacaq şəkildə layihələndirilmişdir. Sahəsində ixtisaslı olan BASF şirkətinin Master Builders Solutions-nın mühəndis və texniki işçi heyəti ilə maşın və avadanlıqların quraşdırılması üçün müvafiq məhlul materiallarını təklif edirik.

MasterFlow ən mürəkkəb şəraitdə belə dayanıqlılığı və düzgün quraşdırılmanı təmin edir.

Həcm yığılması olmadan, istismar yorğunluğa qarşı yüksək dayanıqlığı və  dinamik yük dayanıqlığı ilə MasterFlow sement və epoksid  əsaslı məhsulları çox effektivdir. MasterFlow seriyasından olan məhlullarımız maşın və avadanlıqların dayaq pilətələrinin möhkəmləndirilməsi zamanı gərilmə, kəsilmə, təzyiq və dinamik yüklərin öhdəsindən gələ bilir.

Maşın və avadanlıqların quraşdırılmasında istifadə olunan məhlullar

Yüksək həssaslığa malik, sıxlaşmayan sement və ya epoksid əsaslı məhlullar, hər növ sənaye turbinlərinin, maşın və avadanlıqların möhkəmləndirilməsi üçün layihələndirilmişdir.

Külək turbini üzrə məhlullar

Dənizdə və ya quruda quraşdırılan külək turbinlərinin montajında istifadə olunan uzunmüddətli dayanıqlılılq, istismar yorğunluğuna qarşı yüksək müqavimət göstərən məhlullar sıxılma əmələ gətirmir, sürətli və kiçik maya dəyərli quraşdırmanı təmin edirlər.

MasterFlow məhsulları

MasterFlow® 928 - duru sement məhlulu 

Könül Tiz

Marketing xidmətləri
Mob.: 050 224 80 59