Sement istehsalı

MasterCem ilə daha böyük effektivlik, daha yüksək iş qabiliyyəti, daha yaxşı davamlılıq

BASF şirkətinin Master Builders Solutions markasının bir parçası olaraq, MasterCem, sement istehsalçılarının ehtiyaclarına istiqamətlənmiş yüksək iş qabiliyyətli sement qatqılarının geniş çeşidini təklif edir.

Bu qarışıqlar, sənayenin müntəzəm dəyişən şərtlərinə uyğunlaşaraq, istehsal məhsuldarlığını artırmaqda və xərcləri azaltmaqda müştərilərimizə yardımçı olmaq üçün hazırlanmış parçalama vasitələri, iş qabiliyyətini yüksəldən vasitələr və xüsusi məhsullar kateqoriyasına daxil olurlar.

Parçalama vasitələri

MasterCem məhsul qrupunun bir hissəsi olan parçalama vasitələri, parçalama prosesi zamanı xırdalanma və ayrılma effektivliyini artırmaqla, bitişib yapışma səviyyəsini azaltmaqla və parçalayıcı qurğunun (dəyirmanın) istehsal gücünü yüksəltməklə zavodun iş qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması və enerji istehlakının azaldılması məqsədilə istifadə olunurlar

İş qabiliyyətini yüksəldən vasitələr

Parçalayıcı vasitələrə əlavə olaraq MasterCem qrupunun içində dayanıqlığı artıran, bərkimə müddəti və iş qabiliyyətini yaxşılaşdıran, sementin keyfiyyətini və uzun ömürlülüyünü artıran qatqılar da mövcuddur.

Xüsusi məhsullar

BASF şirkəti Master Builders Solutions altında, tək şirkət olaraq sement sektoru üçün emissiya nəzarəti, alternativ yanacaqdan istifadə və karbonun qarşısının alınması kimi bir çox problemə geniş həll paketi təklif edir.