Sənaye təyinatlı sementləmə sistemləri

Çox təyinatlı  sement məhlulları və ankerləmə sistemləri

BASF şirkətinin MasterFlow sement məhlulu həllərindən ibarət məhsul qrupu  gərilmə, sürüşmə, sıxılma və dinamik yüklərlə bağlı hallar üçün effektiv həll yollarını nəzərdə tutur. Bu məhsullar mürəkkəb şəraitlərdə dayanıqlılıq göstərmək, təhlükəsizliyi təmin etmək, strukturun möhkəmliyi və tarazlaşdırma üçün hazırlanmışdır.

Yüksək iş qabiliyyətinə malik bu sement və epoksid əsaslı məhlullar, konstruksiyanın köhnəlməsinə qarşı yüksək müqavimət və həcmin yığılmaması kimi mükəmməl xüsusiyyətlər təklif edir. Dəqiq sementləmə məhlullarımız və sənaye təyinatlı məhlullarımız fırlanan qurğuların, əhəmiyyətli dəzgah hissələrinin və özül pilətələrinin tarazlanmasından təhlükəli mühit içində dinamik yüklərin effektiv müqavimətinə qədər bir çox müxtəlif işlərdə istifadə olunmaq üçün hazırlanmışdır.

MasterFlow