MasterGlenium – Yüksək səviyyədə su azaldıcı beton qatqıları

MasterGlenium yüksək səviyyədə su azaldıcı beton qatqıları necə təsir göstərir?

BASF şirkətinin MasterGlenium məhsulları; beton qatılığının qorunması, betonun erkən istismar mərhələsində müqavimət və dayanıqlılıq kimi xüsusiyyətlərini təmin etmək üçün hazırlanmış yüksək səviyyədə su azaldıcı beton qatqı məhsullarıdır. Bu cür üstün xarakteristikaya malik məhsullar sayəsində beton, qarışıq nisbətləri dəyişdirilərək uzaq bölgələrə daşınmaq və ya isti/soyuq bölgələrdə istifadə olunmaq üçün optimallaşdırılır.

MasterGleniumu beton istehsalı üçün bənzərsiz edən xüsusiyyətləri hansılardır?

MasterGlenium beton qatqıları, rəqibsiz texnologiyası və ixtisaslaşması sayəsində betonda yüksək müqavimət, nasosla asan vurulma, zəif keçiricilik səviyyəsi, kiçik sıxlaşma əmsalı, öz-özünə yerləşə bilmə kimi  xüsusiyyətlərin tələb olunduğu sahələrdə ön plana çıxır. İlkin və yekun müqavimətlərdə yüksək iş qabiliyyəti nümayiş etdirir, mükəmməl beton səthlərinin yaranmasını təmin edir.

Yeni nəsil polimer texnologiyası ilə istehsal olunan MasterGlenium beton qatqılar portfeli, bir çox xüsusi molekullardan təşkil olunmuşdur. Geniş məhsul çeşidi sayəsində dayanıqlılıq və estetik baxımdan istehsalçılar üçün unikal həllər təklif edir.

Bir-birilə uyğunlaşa bilən qatqılarla birlikdə istifadəsi, yüksək iş qabiliyyəti üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir.

MasterGlenium məhsulları

MasterGlenium® 313
MasterGlenium® SKY 551
MasterGlenium® ACE 30
MasterGlenium® 3420
MasterGlenium® 500
MasterGlenium® 119
MasterGlenium® 120

Könül Tiz

Marketing xidmətləri
Mob.: 050 224 80 59