MasterProtect qoruyucu örtükləri və korroziya inhibitorları

MasterProtect məhsulları necə təsir göstərirlər?

Betonun müdafiəsi beton tikililərin uzun ömürlüyünü təmin etmək, zədələnmiş səthlərin ilkin görünüşünü və xüsusiyyətlərini bərpa etmək üçün əhəmiyyətlidir. BASF-ın MasterProtect məhsul xətti konstruksiyaların uzunmüddətli müdafiəsini və davamlılığını təmin edir.

MasterProtect seriyasının unikallığı nədədir?

MasterProtect – betonun əlverişsiz hava şəraitinə, ətraf mühitdəki çirkləndiricilərə və korroziya maddələrinin təsirinə davamlılığını artıran, yüksək effektiv, su itələyən, yüksək elastik, qalın qatlı, karbon qazından müdafiə qabiliyyətli kimyəvi davamlı səthlər ailəsidir.

Bundan başqa, bu seriyaya həmçinin betona daxil olaraq armaturun korroziyasına nəzarət edə bilən, anod və ya başqa korroziya əleyhinə səthlərlə təmsil edilmiş xüsusi korroziya inhibitoru xətti də daxildir.

MasterProtect dəstək xidməti ən qənaətli həll təklif edir.

Karbon qazından müdafiə

Beton konstruksiyaların və armaturların karbon qazının, su və xloridlərin keyfiyyətli və uzun müddətli müdafiəsini təmin edən səthlər.

Kimyəvi davamlı səthlər

Kimyəvi çirkləndirici maddələrin təsirinə məruz qalmış beton konstruksiyaların və armaturların keçirməyən, davamlı müdafiəsi.

Hidrofobizasiya və hopdurma

Həm adi, həm də armaturlu beton üçün nəzərdə tutulmuş yüksək keyfiyyətli xüsusiləşmiş məhsullar. Onlar su itələyən maddələr kimi təsir göstərirlər və mayenin buxarlanmasını təmin edərək, betonu hermetikləşdirib uzun  illər boyu qoruyaraq səthin ilkin xarici görünüşünü qoruyub saxlayırlar.

Katod müdafiəsi

Dəmir-beton armaturu üçün korroziyadan müasir müdafiə

MasterProtect məhsulları

Könül Tiz

Marketing xidmətləri
Mob.: 050 224 80 59  

Finder Webpart

Find fast access to any Master Builders Solutions product.