Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile 14_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® 14 Keramika və kafel üçün sement əsaslı yapışdırıcı (qalın dənəvərli ... MasterTile ® 14 – saxsı (fayans), keramika və mərmər üçün yüksək möhkəmlikli sement ...

Brochures / Product Literature
02.09.2019

MasterTile 15

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile 15_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® 15 Keramika və saxsı üçün sement əsaslı yapışdırıcı (incə dənəvərli ... MasterTile ® 15 – saxsı (fayans), keramika və mərmər üçün yüksək möhkəmlikli sement ...

Technical Data Sheets / Guides
22.07.2019

MasterTile 17_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® 17 Keramika və saxsı üçün sement əsaslı yapışdırıcı (incə dənəvərli ... MasterTile ® 17 – saxsı (fayans), keramika və mərmər üçün yüksək möhkəmlikli sement ...

Technical Data Sheets / Guides
30.07.2019

MasterRheobuild 857_yanvar 2019.pdf

Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır ...

Technical Data Sheets / Guides
30.07.2019

MasterRheobuild 857R_yanvar 2019.pdf

MasterRheobuild ® 857 R Tərkibində donma sobalarının xırdalanmış şlakı və mikro silisium oksid olan betonlar üçün nəzərdə tutulan, geniş təsir sahəsinə malik, su azaldıcı super ...

Technical Data Sheets / Guides
30.07.2019

MasterRheobuild 878_yanvar 2019.pdf

Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı/naftalin sulfonat əsaslı, superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... MasterRheobuild ® 878 betona reoplastik xüsusiyyətlər verən, betonun ilkin və yekun ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterRheobuild_920K

Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / polikarboksilat efir əsaslı, yeni nəsil superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... MasterRheobuild ® 920 K aşağı su/sement nisbəti ilə yüksək işləmə ...

Technical Data Sheets / Guides
29.07.2019

MasterSeal 501

MasterSeal ® 501 Mineral kristallik, kapilyar effektli, sement əsaslı su izolyasiya materialı ... MasterSeal ® 501 – köhnə və təzə beton tikililərdə tətbiq olunan, pozitiv və neqativ ...

Technical Data Sheets / Guides
29.07.2019

MasterSeal 525_yanvar 2019.pdf

MasterSeal ® 525 İkikomponentli, UB şüalara qarşı dayanıqlı, sement və akril əsaslı elastik su izolyasiya materialı ... MasterSeal ® 525 – ikikomponentli, daxili və xarici beton və ...

Technical Data Sheets / Guides
29.07.2019

MasterSeal 563

MasterSeal ® 563 Sulfata davamlı sement əsaslı, bir komponentli polimer möhkəmləndiricili, məişət tullantıları suyu olan tikintilərdə istifadə olunan su izolyasiya materialı ...

Technical Data Sheets / Guides
29.07.2019

MasterSeal 582_yanvar 2019.pdf

MasterSeal ® 582 Müsbət və mənfi təzyiqli su izоlyаsiyаsı üçün sеmеnt-аkril əsаslı ikikоmpоnеntli su izоlyаsiyа mаtеriаlı ... MasterSeal ® 582 - dахili və хаrici bеtоn səthlərdə ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterPozzolith MR 26 K_yanvar 2019.pdf

Suazaldıcı/modifikasiya olunmuş sulfonat liqnin əsaslı, orta dərəcədə plastifikləşdirici beton əlavəsi ... MasterPozzolith ® MR 26K modifikasiya olunmuş sulfonat liqnin əsaslı, aşağı ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterPozzolith MR 26 S_yanvar 2019.pdf

Suazaldıcı/modifikasiya olunmuş sulfonat liqnin əsaslı, bərkimə müddətini ləngitmə ... effektə malik, orta dərəcədə plastifikləşdirici beton əlavəsi ... TS EN 934-2 Cədvəl 10: bərkimə ...

Technical Data Sheets / Guides
30.07.2019

MasterRheobuild 1000 T_yanvar 2019

MasterRheobuild ® 1000 T Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / naftalin sulfonat əsaslı, superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... TS EN 934-2 Cədvəl 3.1, 3.2 : Əhəmiyyətli dərəcədə ...

Technical Data Sheets / Guides
30.07.2019

MasterRheobuild 1000_yanvar 2019

MasterRheobuild ® 1000 Yüksək dərəcədə su azaldıcı, naftalin sulfonat əsaslı super axışqanlaşdırıcı, sərtləşdirməni sürətləndirən beton qatqısı ... TS EN 934-2 Cədvəl 3.1, 3.2 və 7 ...

Technical Data Sheets / Guides
30.07.2019

MasterRheobuild 181 K_yanvar 2019.pdf

MasterRheobuild ® 181K Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı/ naftalin sulfonat əsaslı superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... TS EN 934-2 Cədvəl 3.1, 3.2: Əhəmiyyətli dərəcədə ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterRheobuild 500

Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / naftalin sulfonat əsaslı, plastifikləşdirici beton əlavəsi ... MasterRheobuild ® 500 aşağı su/sement nisbəti ilə yüksək işləmə qabiliyyəti artırmaq ...

Technical Data Sheets / Guides
30.07.2019

MasterRheobuild 561_yanvar 2019.pdf

MasterRheobuild ® 561 Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / naftalin sulfonat əsaslı, bərkimə müddətini ləngidən superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... TS EN 934-2 Cədvəl 11.1, 11.2 ...

Technical Data Sheets / Guides
18.07.2019

MasterRheobuild 716

Yüksək dərəcədə su azaldıcı, naftalin sulfonat əsaslı super axışqanlaşdırıcı beton qatqısı ... TS EN 934-2 Cədvəl 11.1, 11.2: Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı /, bərkimə müddətini ...

61 to 80 of 119 results
Items per page