MasterBrace ADH 1450 Yüksək keyfiyyətli, stirol olmayan, epoksid akrilat əsaslı bərkidici qarışım

MasterBrace ADH 1450 Tətbiq sahəsi

 • Qaya, beton və gücləndirici millərdə istifadə olunan güclü ankerlər, o cümlədən armatur profil, anker birləşməsi, anker boltları.
 • Rütubətli mühitlərdə, aşağı temperaturlarda, eləcə də həlledici və stirolun qəbul edilmədiyi hallarda istifadə olunur.
 • Yüksək temperaturlu tətbiq işlərində istifadə olunur.
 • Deşikli kərpic və ya betonda mufta ilə ankerləmələrdə.

MasterBrace ADH 1450 Üstünlükləri

 • Həlledici yoxdur
 • Stirol yoxdur.
 • Alışan deyil (metil-metakrilat yoxdur)
 • Sürətli bərkimə – 0°C-dən aşağı temperaturda bərkiyir (donma olduqda)
 • Rütubətli iqlim üçün uyğundur.
 • Almaz qazma quyusunda istifadə olunur.
 • Faktiki olaraq itki olmur.