MasterFlow® 402 - epoksid əsaslı, dənəvər kvars dolduruculu, üç komponentli öz-özünə yayılan məhluldur.

TƏTBİQ SAHƏSİ

 • Ağır dəzgahların quraşdırılmasında;
 • Yüksək dinamiki yüklərə səbəb olan avadanlıqların altındakı özüllərdə;
 • Yüksək möhkəmlik tələb olunan, portal və qüllə kranlarının dirək və tirləri üçün əsasların təmirində;
 • Körpü dirəklərində;
 • Polad sütunların əsasla təsbit edilməsində;
 • Dəniz qurğularının təmirində və qulluq edilməsində;
 • Yer altında qalan memarlıq konstruksiyaların təmirində və qorunmasında;
 • Döşəmə və inşaat konstruksiyalarında olan geniş çatların təmirində istifadə olunur.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

 • Astarsız tətbiq olunması;
 • Öz-özünə yayılması;
 • Kimyəvi maddələrə qarşı dayanıqlı olması;
 • Sıxılmaya, əyilməyə və dartılmaya qarşı yüksək dayanıqlığa malik olması;
 • Zərbə və aşınmaya qarşı yüksək dayanıqlı olması;
 • Beton və suvaqla yüksək ilişkənliyə malik olması;
 • İşləmə qabiliyyətini və istifadəyə yararlığını uzun müddət qoruyub saxlaması;
 • Yığılmaması;
 • Tərkibində həlledici olmaması kimi üstünlüklərə malikdir.