MasterSeal M 810 (Conipur M 810), poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, çatlak örtme (crack bridging) özelliğine sahip, su izolasyon membranıdır. Reaksiyonu çok hızlı olduğundan ancak özel makineler yardımı ile uygulanabilir.

MasterSeal M 810 Kullanım Yerleri

  • Çatı, teras ve teras bahçelerde,
  • Uçak hangarlarında,
  • Tünellerde kullanılır.

MasterSeal M 810 Avantajları

  • Yüksek mekanik dayanımlara sahiptir.
  • Yatay ve düşey yüzeylerde kullanılabilir.
  • Zor detaylarda kolay çözüm sağlar.