Zavrieť

Prihlásenie

Zadajte, prosím, Vaše užívateľské meno a heslo.

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Problémy s prihlásením?

Zvoľte jazyk

Tieto stránky sú dostupné v nasledujúcich jazykoch:

  Vyberte svoju polohu

  Spoločnosť BASF spolupracovala pri výstavbe najdlhšieho železničného tunela na svete


  Po necelých 20 rokoch výstavby bol vo Švajčiarsku 1. júna oficiálne otvorený Gotthardský bázový tunel. Výstavbu najdlhšieho železničného tunela na svete pomohli realizovať aj stavebné chemické produkty od spoločnosti BASF. „Sme hrdí, že sme našimi inovatívnymi riešeniami a know-how prispeli a pomohli našim zákazníkom zvládnuť výzvu v podobe tejto monumentálnej stavby," hovorí Ralf Spettmann, prezident divízie Stavebná chémia koncernu BASF.

  Na Gotthardský bázový tunel s dĺžkou 57 kilometrov boli použité približne 4 milióny ton betónu – zhruba 40-násobne viac ako na vežu Burdž Chalífa, najvyššiu budovu sveta. Spoločnosť BASF na výstavbu tunela dodala prísady do betónu, injektážny mikrocement na utesnenie proti priesakom vody a ochranný nástrek proti požiaru.


  Dlhé vzdialenosti a vysoké teploty v tuneli

  V 20-kilometrovom úseku medzi Erstfel­dom a Sedrunom sú dva súbežné tunely, ktoré približne každých 300 metrov prepája štôlňa postavená za pomoci betónu s prísa­dami od BASF. „V pod­zemných stavbách sú na betón protichodné nároky. Pri transporte zopár kilometrov hlbo­ko do vnútra horninového masívu musí zostať použiteľný nie­koľko hodín a nesmie zatuhnúť. Ale zároveň, hneď ako ho nastrieka­te na steny tunela, musí okamžite stvrdnúť. Toto bola pre nás jed­na z najväčších úloh," vysvetľuje René Bolli­ger, vedúci oddelenia podzemných stavieb v spoločnosti BASF pre Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko.

  Vďaka správnej kom­binácii prísad do be­tónu od BASF všetko dopadlo na výbornú. Kým superplastifikátory MasterGlenium zaručili, aby bol betón tekutý a funkčný, urýchľovače striekaného betónu, naopak, podporili zatuh­nutie a stvrdnutie betónu počas niekoľkých sekúnd po nastriekaní na steny tunela.

  Okrem toho, spoločnosť vyvinula špeci­álne pre výstavbu Gotthardského bázového tunela aj prísadu, ktorá výrazne spomaľuje hydratáciu cementu. V kombinácii so su­perplastifikátormi od BASF sa tak dosiahlo optimálne využitie betónu i napriek tomu, že bol v útrobách horninového masívu vystavený vysokým tep­lotám a dopravovaný z veľkých vzdialeností. Systém superplastifikátorov a inhibítora bol použitý aj na počiatočné zabezpečovacie opatrenia po výkope a pri betónovaní vnú­torného sekundárneho ostenia.

   

  Betónové riešenia pre hlboké šachty

  Dve vertikálne šachty zostupujú viac ako 800 metrov od horskej dediny Sedrun do jednej z dvoch multifunkčných staníc tunela. Stanica slúži na núdzové zastavenia a tiež ako miesto pre vetracie zariadenia a inú technickú infraštruktúru. I v tomto úseku je možné nájsť riešenia od BASF. Rovnako ako v tuneli aj tu najprv použili striekaný betón a potom bolo realizované ostenie liateho betónu. „Čerpanie betónu pomocou vertikálnej prístupovej šachty bolo veľmi náročné. Museli sme mať istotu, že počas klesania betónu sa jeho zložky od seba neoddelia," poznamenáva R. Bolliger. Vďaka výberu správneho superplastifikátora betónu a nájdením optimálneho dávkovania pre aplikačné podmienky sa odborníci spoločnosti BASF postarali o ľahkú spracovateľnosť betónu i po niekoľko stometrovom voľnom páde. Aby sa zabránilo vnikaniu vody, do skalných puklín a dutín bol injektovaný mikrocement.

   

  Protipožiarna ochrana s BASF

  Požiare v tuneloch sú obrovským nebezpečenstvom, a tak sú požiadavky na požiarnu bezpečnosť veľmi prísne. Ak sa totiž betón zahreje na teplotu vyššiu ako 1 000 °C, stráca svoju nosnosť a tunel sa zrúti. Preto bol na stenu Gotthardského bázového tunela blízko južného portálu aplikovaný špeciálny ochranný nástrek proti požiaru od BASF. „S takto upraveným nástrekom vydržia steny tunela teploty až do 1 400 °C, a to najmenej počas 90 minút, čo je pre hasičské zásahy veľmi drahocenný čas," uvádza Frank Clement, odborník BASF na riešenia protipožiarnej ochrany v podzemnom staviteľstve.

   Ochranný nástrek proti požiaru v Gotthardskom železničnom tuneli

  Aplikácia ochranného nástreku proti požiaru od BASF v Gotthardskom železničnom tuneli (Švajčiarsko). Tento špeciálny materiál chráni tunel pred prehriatím až do 1 400 °C.


  Švajčiarsky megaprojekt

  Gotthardský bázový tunel je najdlhší železničný tunel na svete a jeho výstavba stála okolo 9 miliárd eur. Táto trasa cez Alpy skráti čas cesty medzi Zürichom a Milánom zhruba o hodinu. Sklon tunela bol značne znížený; najvyšší bod (550 m n.m.) leží len o 90 metrov vyššie než severný portál v Erstfelde. V porovnaní so starou Gotthardskou železnicou, ktorá musela medzi Erstfeldom a vrcholom prvého Gotthardského tunela (otvoreného v roku 1882) prekonať výškový rozdiel okolo 700 metrov, môžu teraz nákladné vlaky tunelom voziť dvojnásobnú hmotnosť a rýchliky prejdú až dvakrát rýchlejšie.

   

  O divízii chemických produktov pre stavebníctvo

  Divízia chemických produktov pre stavebníctvo spoločnosti BASF ponúka vyspelé chemické riešenia pre nové stavby, údržbu, opravu a modernizáciu stavieb. Naše komplexné portfólio obsahuje prísady do betónu a cementu, chemické riešenia pre podzemné stavby, hydroizolačné materiály, tesniace hmoty, systémy na opravu a ochranu betónu, zálievkové hmoty na profesionálne použitie, vysoko odolné podlahové systémy, systémy na lepenie a škárovanie obkladov
  a dlažieb, dilatačné škáry a riešenia na ochranu dreva.

  5 400 zamestnancov divízie chemických produktov pre stavebníctvo vytvárajú globálne spoločenstvo odborníkov v stavebníctve. Na riešenie konkrétnych stavebných výziev našich zákazníkov od konceptu až po dokončenie projektu kombinujeme naše know-how naprieč oblasťami odbornosti a regiónov a využívame skúsenosti získané pri nespočetných stavebných projektoch na celom svete. Využívame globálne technológie BASF aj naše dôkladné znalosti miestnych potrieb v oblasti stavebníctva na vytváranie inovácií, ktoré pomáhajú našim zákazníkom byť úspešnejšími a usilovať o trvalo udržateľné stavby.

  Divízia prevádzkuje výrobné pracoviská a predajné strediská vo viac než 50 krajinách a v roku 2014 dosiahla tržby vo výške cca 2,1 miliardy €.


  O spoločnosti BASF

  V spoločnosti BASF vytvárame chémiu – a robíme tak už 150 rokov. Spoločnosť má veľmi široké portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj ropu a zemný plyn. Ako globálny líder v oblasti chemického priemyslu kombinujeme ekonomický úspech, ochranu životného prostredia a sociálnu zodpovednosť. Pomocou vedy a výskumu umožňujeme našim zákazníkom prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach, aby vyhoveli všetkým súčasným aj budúcim potrebám spoločnosti. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF zamestnáva viac než 113 000 ľudí a v roku 2014 vykázala tržby vo výške 74 miliárd €. Akcie spoločnosti BASF sú obchodovateľné na akciových trhoch v Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na stránkach www.basf.com.