​Vyhlásenie o ochrane údajov

BASF sa teší na vašu návštevu na našej webovej stránke a váš záujem o náš podnik.
Téma ochrany údajov má u BASF najvyššiu prioritu. Preto vás chceme v nasledovnom texte rozsiahlo informovať o tom:
 • Aké informácie spoločnosť BASF získava počas vašej návštevy našej webovej stránky
 • Na aké účely sú tieto informácie spracovávané
 • Na akom právnom základe sa uskutočňuje spracovanie osobných údajov
 • Akému príjemcovi sú osobné údaje sprostredkované
 • Na ako dlho sa osobné údaje ukladajú
 • Či ste povinný nám osobné údaje poskytnúť

Okrem toho vás chceme informovať,

 • Aké máte práva vo vzťahu k uskutočnenému spracovaniu údajov
 • Kto sa považuje za zodpovedného v zmysle práva ochrany osobných údajov a, ak existuje, kontaktné údaje našej osoby zodpovednej za ochranu údajov

1. Aké informácie získava spoločnosť BASF v priebehu vašej návštevy na tejto webovej stránke, na aký účel a aký je na to právny podklad?

1.1  Ak navštívite našu webovú stránku informačne (teda bez registrácie alebo uloženia kontaktu), vášmu prehliadaču budú automatické sprostredkované nasledovné informácie z nášho serveru:

 • IP adresa vášho počítača
 • informácie k vášmu prehliadaču
 • názov webovej stránky, z ktorej ste nás navštívili
 • názov vyvolanej stránky ponuky (URL) alebo súboru
 • dátum a čas vašej návštevy
 • prenesené množstvá údajov
 • údaje o stave, napr. hlásenia chýb
Účelom tohto spracovania údajov je
 • môcť vám poskytnúť požadovaný obsah. Pritom ukladáme úplnú IP adresu iba dovtedy, kým to je technicky potrebné, aby sme vám zobrazili požadovanú stránku. 
 • sprostredkovať vašu IP adresu poskytovateľovi služby, ktorý vašu verejnú IP adresu nastaví s neosobnými informáciami podniku. Tieto informácie podniku ukladáme my. V tomto kroku spracovania vašu IP adresu neukladá ani náš poskytovateľ služieb a ani my.
 • chrániť sa pred útokmi a zabezpečiť správnu prevádzku našej webovej stránky. Pritom ukladáme uvedené údaje predbežne a chránené proti prístupu maximálne 180 dní. Výnimku mazania po maximálne 180 dňoch predstavujú údaje o útokoch, ktoré sú potrebné pre ďalšie sledovanie útokov a porúch.
Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vzniká z vyššie uvedeného účelu spracovania údajov.

1.2  Ak s nami vstúpite do kontaktu pomocou kontaktného formuláru na našej webovej stránke, získame nasledovné informácie:

 • krstné meno a priezvisko
 • vašu e-mailovú adresu a iné informácie, ktoré ste nám poskytli vo vašom e-maile, resp. pomocou polí kontaktného formuláru (správa)
 • a ďalšie dobrovoľné údaje
V čase odoslania správy sa okrem toho uložia nasledovné údaje:
 • dátum a čas uloženia vášho kontaktu
Účelom tohto spracovania údajov je
 • výlučne spracovanie prijatia kontaktu.
Ostatné počas procesu odosielania spracovávané osobné údaje slúžia k tomu, aby sa zabránilo zneužitiu formuláru kontaktu a zabezpečenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.
Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vzniká z vyššie uvedeného účelu spracovania údajov.

1.3 Na našej webovej stránke existuje možnosť objednať si bezplatný spravodaj. Pri prihlásení sa k spravodaju sú vám sprostredkované nasledovné údaje zo vstupnej masky:

 • IP adresa počítača
 • krstné meno a priezvisko
 • vaša e-mailová adresa
 • a ďalšie dobrovoľné údaje
V čase prihlásenia sa okrem toho uložia nasledovné údaje:
 • dátum a čas prihlásenia
Účelom tohto spracovania údajov je
 • výlučne odoslanie objednaného spravodaja

Ostatné počas procesu prihlasovania spracovávané osobné údaje slúžia k tomu, aby sa zabránilo zneužitiu formuláru kontaktu a zabezpečenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.

K prihláseniu sa k nášmu spravodaju používame tzv. metódu dvojitej voľby. Pokiaľ ste si na našej webovej stránke objednali spravodaj, na e-mailovú adresu uvedenú pri prihlásení obdržíte e-mail, v ktorom sa vyžaduje potvrdenie prihlásenia. Tým chceme zabrániť registrácii s cudzími e-mailovými adresami.
Právnym základom pre spracovanie týchto údajov a odoslanie objednaného spravodaju je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vzniká z vášho prihlásenia pre odoslanie spravodaja, čo predstavuje rozhodujúci a primeraný vzťah v zmysle dôvodu 47 ku GDPR, ako aj z okolností, že informácie o nových produktoch alebo službách, ako aj o udalostiach sú v tomto odvetví bežné, sú očakávané a cenené prevažujúcim počtom našich zákazníkov.

1.4  Na našej webovej stránke vám ponúkame na stiahnutie bezplatné informácie (napr. biela kniha, webináre, plánovacie nástroje a podobne). Aby ste si mohli stiahnuť bezplatné informácie, cez vstupnú masku nám budú poskytnuté nasledovné informácie:

 • IP adresa používateľa
 • dátum a čas registrácie
 • krstné meno a priezvisko
 • e-mail (ako meno používateľa)
 • PSČ
 • krajina
 • heslo
 • skupina používateľov, napr. architekt
 • a ďalšie dobrovoľné údaje

IV čase prihlásenia sa okrem toho uložia nasledovné údaje:

 • dátum a čas stiahnutia
Účelom tohto spracovania údajov je 
 • poskytnutie požadovaných informácií, ako aj 
 • vaše reklamné oslovenie
Ostatné počas procesu prihlasovania spracovávané osobné údaje slúžia k tomu, aby sa zabránilo zneužitiu vstupnej masky a zabezpečenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.

Právnym základom pre spracovanie a použitie týchto údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR. Použitie vašich osobných údajov na reklamu je súčasťou výkonov vo vzájomnom vzťahu.
Máte právo kedykoľvek podať odpor proti spracovaniu vašich údajov na účely priamej reklamy (článok 21 (2) GDPR).

2. Používajú sa na našej webovej stránke súbory cookies?

Pri vašej návšteve na našej webovej stránke vás na našom „Cookie-Banner“ upozorníme na to, že používame súbory cookies. Vyvolaním našej webovej stránky vyhlasujeme, že ste porozumeli tomu, že používame súbory cookies. O tom, aké cookies používame a ako môžete zabrániť nastaveniu našich cookies, vás chceme informovať nasledovnom texte. U cookies sa jedná o textové súbory, ktoré sa ukladajú do internetového prehliadača, resp. z internetového prehliadača sa uložia na váš počítačový systém. Ak vyvoláte našu webovú stránku, môže sa cookie uložiť vo vašom operačnom systéme.

2.1 Nasledovné Cookies sú dôležité pre bezproblémovú funkciu a pre určité služby našej webovej stránky:

Cookie

Účel

Mazanie

MBS Cookie Advice / BASF Cookie Advice Name

Cookie sa nastavuje a ukladá s hodnotou „true“, ak používateľ klikol OK" ohľadom na upozornenie na cookie. Inak cookie neexistuje.

1 rok po návšteve našej stránky

MBS Country Language Selector BASF Country
Language name

Cookie sa nastaví a uloží s hodnotou „true“ iba v prípade, ak používateľ vyberie hodnotu v časti krajina a jazyk a pokiaľ je aktivované automatické zobrazenie. Inak cookie neexistuje.

1 rok po návšteve našej stránky

Anti Xsrf Token

Tento súbor cookie a jeho hodnota sa s každou reláciou vytvorí znova. Zabezpečuje, že sa dopyty nastavia tým istým prehliadačom, aby sa zabránilo manipuláciám. Podrobnosti nájdete na https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET

Vymaže sa, pokiaľ sa váš prehliadač alebo vaša vyrovnávacia pamäť vyprázdňuje

ASP.NET SessionId

Jedinečná relácia prehliadača. Teraz je potrebné len pre CAPTCHA.

Vymaže sa, pokiaľ sa váš prehliadač alebo vaša vyrovnávacia pamäť vyprázdňuje

File_Download

Nastaví sa iba v prípade, ak sa sťahovanie dokumentov uskutoční v tom istom okne (pomocou skrytého iFrame).

Aktuálne snímanie, potom sa okamžite overuje platnosť

FedAuth

Zabezpečí prihlásený prístup potom, ako sa používateľ úspešne prihlásil.

Vymaže sa, pokiaľ sa váš prehliadač alebo vaša vyrovnávacia pamäť vyprázdňuje

[UserName]_userProject

Ukladá konfiguráciu aktuálne zostaveného projektu, aby sa mohol neskôr odoslať na server; Okrem toho sa projekt uschová, aby sa v prípade nových prístupov na webovú stránku nestratil.

Vymaže sa, pokiaľ sa váš prehliadač alebo vaša vyrovnávacia pamäť vyprázdňuje

[UserName]_tempData

Ukladá dočasné informácie o stave používateľa/účtu pre príslušný priebeh UI: Spravodaj, Zablokovaný používateľ, Návrh pre správcov.

Vymaže sa, pokiaľ sa váš prehliadač alebo vaša vyrovnávacia pamäť vyprázdňuje

Idsrvauth
Idssrvauth

Zabezpečí, že úspešne prihlásený používateľ má prihlásený prístup.

Vymaže sa, pokiaľ sa vaša vyrovnávacia pamäť vyprázdňuje. Ak je zvolené „zostať prihlásený“: 1 rok po návšteve našej stránky

​IdSrvUserLang

Ukladá aktuálne zvolený jazyk, aby sa pri nasledujúcej návšteve opäť zobrazil.

1 rok po návšteve našej stránky

​wsfedsignout

Ukladá spätnú URL po úspešnom prihlásení / odhlásení počas tejto istej relácie opäť v externej aplikácii.

Vymaže sa, pokiaľ sa váš prehliadač alebo vaša vyrovnávacia pamäť vyprázdňuje

2.2   Nasledovnými cookies meriame využitie našej webovej stránky:

Cookie

Účel

Mazanie

​atidvisitor

​Tento súbor cookie nástroja Analytics Tool AT Internet umožňuje sledovať navštívené stránky a ukladať informácie o identifikovaných používateľoch. Ak sa cookie odstráni, nový návštevník sa započíta, aj keď ide o vracajúceho sa návštevníka, kvôli nedostatku informácií o používateľovi.

​Vymaže sa 6 mesiacov po vašej návšteve (upraviteľné)

​atreman

​Prostredníctvom tohto cookie súboru AT Internet sa zapamätá predchádzajúca relácia. Ak sa súbor cookie odstráni, predchádzajúca atribúcia relácie už nie je možná.

​Vymaže sa 30 dní po vašej návšteve (upraviteľné)

​atredir

​Tento súbor cookie umožňuje spoločnosti AT Internet ukladať informácie, ktoré sa odovzdajú počas presmerovania jazyka JavaScript, aby sa určil zdroj návštevy. Po odstránení súboru cookie sa odovzdané informácie stratia.

​Predvolene bude uložené na 30 sekúnd (upraviteľné)

​atsession

​Tento súbor cookie AT Internet zhromažďuje informácie o nových reláciách, ktoré návštevník používa počas návštevy. Tým sa zabráni tomu, aby sa rovnaká relácia merala dvakrát. Po odstránení cookies sa predtým použité relácie budú považovať za nové.

​Vymaže sa 30 minút po vašej návšteve (upraviteľné)

​atuserid

​Tento cookie súbor AT Internet ukladá ID návštevníka pre súbory cookie prvej strany. Ak sa odstráni, nie je k dispozícii žiadne ID unikátneho návštevníka pre súbory cookie prvej strany.

​Vymaže sa 13 mesiacov po vašej návšteve (upraviteľné)

​idrxvr

​Tento súbor cookie tretej strany od spoločnosti AT Internet umožňuje ukladať ID návštevníka prostredníctvom ktorého je povolené spracovanie jedinečných naprieč doménami. Ak sa tento súbor cookie odstráni, môžu sa vyskytnúť rozdiely v určení návštevy / návštevníka.

​Vymaže sa 13 mesiacov po vašej návšteve 

​tmst

​Súbor cookie tretej strany AT Internet - Timestamp označuje dátum umiestnenia súboru cookie ID návštevníka. Ak sa tento súbor cookie odstráni, môžu sa vyskytnúť rozdiely v určení návštevy / návštevníka. 

​Vymaže sa 6 mesiacov po vašej návšteve 

Id

Používame cookie s dvojitým kliknutím, aby sa údaje snímali pri interakciách používateľa zo zobrazeniami a inými funkciami služieb zobrazovania v súvislosti s našou webovou stránkou.

2 roky po návšteve našej stránky

utag_main

Knižnica správy značiek Tealium vytvára a spravuje jedno cookie s názvom utag_main. V rámci tohto súboru cookie existuje viac zabudovaných hodnôt, ktoré sledujú anonymné relácie návštevníka. Ako jednoznačné označenie relácie a časové razítko Unix / Epoch v milisekundách.

1 rok po návšteve našej stránky

D41ID

Používame toto cookie od Dun a Bradstreet, aby sa zachovali anonymné informácie o podnikoch, ktoré navštívili naše webové stránky.

1 rok po návšteve našej stránky

Týmto spôsobom získané údaje sa pseudonymizujú technickými opatreniami. Priradenie týchto údajov k vašej osobe preto už nie je možné.
Uloženie cookies je možné zakázať vo vašich nastaveniach prehliadača.

2.3  Okrem toho sme do našej webovej stránky integrovali Hub-Spot. Pritom sa jedná o tzv. cookies vzťahu so zákazníkom Customer Relat-onship. Hub-Spot používa tzv. „Web-Beacons“ a Cookies, ktoré sú uložené na vašom počítači.

Spoločnosť prevádzkovateľa je HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti HubSpot nájdete na: 
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Ak si na našej webovej stránke

 • objednáte náš spravodaj
 • použijete našu časť na sťahovanie alebo 
 • vyplníte náš kontaktný formulár
HubSpot vytvorí spolu s vašimi zadanými údajmi nasledovné údaje pomocou nižšie uvedených cookies a uloží tak, ako je zobrazené ďalej:

Cookie

Účel

Mazanie

__hstc

Hlavné cookie na sledovanie návštevníkov. Obsahuje doménu, utk (pozri nižšie), časové razítko začiatku (posledná návšteva), posledné časové razítko (posledná návšteva), aktuálne časové razítko (táto návšteva) a prírastky relácie pre každú nasledovnú reláciu.

2 roky po návšteve našej stránky

 hubspotutk

Tento súbor cookie sa používa, aby sa sledovala identita návštevníka. Tento súbor cookie sa odovzdá pri sprostredkovaní formulára spoločnosti HubSpot a použije pri duplikovaní kontaktov.

10 rokov po návšteve našej stránky

 __hssc

Tento súbor cookie ukladá relácie. To sa používa, aby sa zistilo, či sa majú číslo relácie a časové razítko v súbore cookie __hstc zvýšiť. Obsahuje doménu, viewCount (zvyšuje každé pageView v jednej relácii) a časové razítko začiatku relácie.

30 minút po návšteve našej stránky

​__hssrc

Ak HubSpot zmení súbor cookie relácie, nastaví sa aj tento súbor cookie. Nastavíme ho na 1 a použije, aby sme zistili, či používateľ znova spustil prehliadač. Ak tento súbor cookie pri správe súborov cookies neexistuje, vychádzame z toho, že sa jedná o novú reláciu.

Vymaže sa, pokiaľ ste uzavreli váš prehliadač

​__hs_opt_out

Tento súbor cookie sa používa podľa smernice o ochrane údajov pre voľbu, aby došlo k zapamätaniu bez výzvy na používateľa, aby znova akceptoval cookies. Tento súbor cookie sa nastaví, ak dáte používateľom možnosť cookie odmietnuť.

2 roky po návšteve našej stránky

​__hs_do_not_track

​S týmto súborom cookie sa zabráni tomu, aby sledovací kód odoslal na HubSpot informácie. Nastavenie tohto súboru cookie sa líši od deaktivovania cookies, pričom sa anonymizované informácie môžu naďalej odosielať na HubSpot.

2 roky po návšteve našej stránky

​__hs_testcookie

Tento súbor cookie sa používa na otestovanie, či návštevník aktivoval podporu pre cookies.

Vymaže sa, pokiaľ ste uzavreli váš prehliadač

​hsPagesViewedThisSession

Tento súbor cookie sa používa, aby sa sledovali volania stránky v jednej relácii.

​Vymaže sa, pokiaľ ste uzavreli váš prehliadač

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vzniká z vášho prihlásenia pre odoslanie spravodaja, prijatia kontaktu, resp. sťahovania našich informácií, čo predstavuje rozhodujúci a primeraný vzťah v zmysle dôvodu 47 ku GDPR, ako aj z okolností, že informácie o nových produktoch alebo službách, ako aj o udalostiach sú v tomto odvetví bežné, sú očakávané a cenené prevažujúcim počtom našich zákazníkov.

Uloženie týchto súborov cookies je možné zakázať vo vašich nastaveniach prehliadača.


3. Komu poskytujeme vaše osobné údaje ďalej?

Osobné údaje uvedené pod číslami 1.1 až 1.4 odovzdávame ďalej spracovávateľovi objednávky so sídlom v rámci Európskej únie. Tam vykonávané spracovanie sa uskutočňuje na našu objednávku a podľa našich pokynov.
Pod číslom 2.3 sa ďalej odovzdávajú na prevádzkovateľa HubSpot. Spoločnosť HubSpot Inc. má osvedčenie podľa EU-US Privacy Shield a zaviazala sa dodržiavať ustanovenia GDPR.

4. Ako zálohujeme vaše osobné údaje?

Spoločnosť BASF používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby chránila vaše osobné údaje pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničení alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa priebežne prepracovávajú podľa technologického vývoja.

5. Aké máte práva?

Základné nariadenie o ochrane údajov vám poskytuje určité práva:


Právo na informácie: Právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame a o určitých ostatných informáciách (napr. tých, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov)

Právo na opravu: Ak sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné, máte právo na opravu.

Právo na vymazanie: Na základe tzv. „Práv na zabudnutie“ môžete žiadať o vymazanie vašich osobných údajov s výnimkou prípadu, že existuje povinnosť uschovania. Právo na vymazanie nie je právo bez výnimky. Máte právo vaše osobné údaje naďalej spracovávať, ak je také spracovanie potrebné, aby sme splnili naše zákonné povinnosti alebo k plneniu, vykonávaniu alebo obrane právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania: Toto právo zahŕňa obmedzenie používania alebo druhu a spôsobu používania. Toto právo sa obmedzuje na určité prípady a existuje hlavne, ak:
(a) sú údaje nesprávne;
(b) spracovanie neoprávnené a vymazanie ste odmietli;
(c) my už údaje nepotrebujeme, vy ale potrebujete údaje na plnenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.
Ak je spracovanie obmedzené, smieme údaje naďalej mať uložené, ale nesmieme ich používať. Udržiavame zoznam takých osôb, ktoré uplatnili právo na obmedzenie spracovania, aby sme mohli toto obmedzenie zabezpečiť.

Právo na prenosnosť údajov: Toto právo zahŕňa, že vám sprostredkujeme vaše osobné údaje, pokiaľ je to technicky možné v štruktúrovanom, priebežnom a strojom čitateľnom formáte na vaše vlastné účely.

Právo na nesúhlas: Proti spracovaniu vašich osobných údajov môžete podať námietku, ak sa tieto spracovávajú na základe oprávnených záujmov, hlavne v prípade priamej reklamy.

Právo na oznámenie: Máte právo byť informovaný v jasnom a jednoducho zrozumiteľnom jazyku, ako vaše osobné údaje spracovávame; a

Právo na odvolanie vášho súhlasu: Ak ste nám dali súhlas na spracovanie, máte kedykoľvek právo tento váš súhlas odvolať. Takéto odvolanie sa netýka oprávnenia na spracovanie uskutočnené na základe schválenia až do odvolania.

Uplatnenie týchto práv je pre vás bezplatné. Musíte ale preukázať vašu identitu dvomi faktormi. Podnikneme primeranú snahe v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, aby sme vaše osobné údaje v našich systémoch súborov preniesli, opravili alebo vymazali.

Ak si chcete uplatniť vaše práva, podať sťažnosť alebo máte iné otázky, kontaktujte nás, prosím, e-mailom alebo nám napíšte. Budeme sa snažiť vám odpovedať do 30 dní.
Kontaktné údaje nájdete pod číslicou 7.

Ak obdržíme sťažnosť, budeme kontaktovať osobu, ktorá sťažnosť podala, aby sme sťažnosť vyriešili. Ak sťažnosť nedokážeme riešiť okamžite, budeme podľa potreby spolupracovať s úradmi, hlavne s úradom na ochranu údajov.

Ak nie ste spokojný so spracovaním vašej sťažnosti týkajúcej sa vašich osobných údajov, môžete vašu sťažnosť smerovať na príslušné úrady na ochranu údajov.

6. Kde sa môžete sťažovať?

Máte možnosť sa so sťažnosťou obrátiť na osobu poverenú ochranou údajov uvedenú v tomto vyhlásení o ochrane údajov (kontaktné údaje nájdete nižšie) alebo na úrad dozoru, hlavne v členskom štáte vášho miesta pobytu, vášho pracoviska alebo miesta predpokladaného porušenia. Takisto môžete kontaktovať:

Osobu poverenú ochranou údajov a informačnou slobodou v spolkovom kraji Porýnsko-Falcko
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de


7. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a kto je osoba nami poverená ochranou údajov?

7.1 Slovensko

Osobu zodpovednú za spracovanie údajov nájdete tu.

Kontaktná osoba v záležitostiach týkajúcich sa zákona o ochrane údajov je:
BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty
Na stanicu 937/26B
010 09 Žilina
Tel: +421 41 7631 483

Použite, prosím, adresu vyššie uvedenej kontaktnej osoby, aby ste kontaktovali Dr. Aloisa Maiera nami povereného ochranou údajov. Osobu nami poverenú ochranou údajov môžete kontaktovať aj na e-mailovej adrese data-protection.cz@basf.com

7.2 Česko

Osobu zodpovednú za spracovanie údajov nájdete tu.

Kontaktná osoba v záležitostiach týkajúcich sa zákona o ochrane údajov je:

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, 537 01 CHRUDIM
Tel. + 420-469 607 111

Použite, prosím, adresu vyššie uvedenej kontaktnej osoby, aby ste kontaktovali Dr. Aloisa Maiera nami povereného ochranou údajov. Osobu nami poverenú ochranou údajov môžete kontaktovať aj na e-mailovej adrese data-protection.cz@basf.com

8. Ochrana údajov u maloletých

Táto webová stránka je určená osobám, ktoré majú minimálne 18 rokov. Nechceme vytvárať žiadne osobné údaje pre osoby pod 18 rokov.

Osoby pod 18 rokov by preto nemali poskytovať osobné údaje na našej webovej stránke alebo prostredníctvom našej webovej stránky. Ak takáto osoba prostredníctvom tejto webovej stránky sprostredkovala osobné údaje, tieto údaje vymažeme a nebudeme ďalej spracovávať, pokiaľ nám je maloletosť známa.​