Master X-Seed 100

Jedinečná prísada urýchľujúca tvrdnutie cementových materiálov – základná zložka konceptu Crystal Speed HardeningTM

 

Popis a oblasti použitia prísady urýchľujúcej tvrdnutie cementových materiálov Master X-Seed 100

Master X-Seed 100 je suspenzia kryštálových zárodkov obsahujúcich nanočastice, navrhnutá na urýchlenie procesu hydratácie cementu v počiatočnej fáze (6 – 12 hodín). Na základe unikátnej a inovatívnej “seeding technology” sa výrazne urýchli rast základných kryštálov CSH (Calcium Silicate Hydrate - kalciumsilikátové hydráty).

Master X-Seed podporuje tvrdnutie cementu pri nízkych teplotách okolia a ošetrovania ohrevom. Na rozdiel od tradičných metód urýchľovania a vďaka jedinečnému spôsobu pôsobenia – prakticky bezbariérový rast kryštálových zárodkov medzi zrnami cementu – vývoj počiatočnej pevnosti je urýchlený, zatiaľ čo konečná mikroštruktúra má rovnaké alebo lepšie vlastnosti.

Oblasť použitia

Master X-Seed 100 je optimalizovaný pre všetky typy betónov, najmä pre prefabrikované prvky s nosnou funkciou, kde je rýchly vývoj počiatočnej pevnosti kľúčovým faktorom pre výrobcu.

Master X-Seed 100 je významnou alternatívou oproti metódam ošetrovania betónu ohrevom a silná podpora hydratácie prispieva najmä k používaniu plnív s nižším obsahom slinku.

Vlastnosti prísady urýchľujúcej tvrdnutie cementových materiálov Master X-Seed 100

Master X-Seed 100 ponúka nasledujúce výhody:

 • rýchly vývoj počiatočnej pevnosti pri nízkych teplotách okolia a ošetrovania ohrevom
 • pružné prispôsobenie výrobných kapacít
 • zvýšenie výrobných cyklov (dvojnásobná, trojnásobná rotácia)
 • lepšie využitie debnenia, lebo oddebnenie sa vykonáva skôr
 • redukcia/eliminácia ošetrovania ohrevom
 • redukcia investičných a prevádzkových nákladov na ošetrovanie
 • umožňuje použitie minimálneho požadovaného množstva cementu
 • umožňuje optimalizáciu spojiva použitím cementu nižšej triedy, obsahujúceho menej slinku alebo použitím väčšieho množstva doplnkových cementových materiálov (vápenec, popolček, troska)
 • nižšie riziko oneskorenej tvorby ettringitu
 • redukcia absorpcie vody
 • zvýšená trvanlivosť betónu
 • zvýšená ekologická efektívnosť závodu a výrobku vďaka redukcii emisií CO2

Na stiahnutie

Technický list Master X-Seed 100

pdf (110,59 Kb)