MasterFiber 012

Monofilné vlákno na zamedzenie vzniku trhlín na povrchu betónu vplyvom plastického zmrašťovania a sadania

 

Popis a rozsah použitia polypropylénového vlákna do betónu MasterFiber 012

MasterFiber 012 je 100 % polypropylénové vlákno špeciálne navrhnuté na použitie v betóne. Vďaka trojrozmernej sieti, ktorú toto vlákno v betóne vytvára, je možné dosiahnuť nasledujúce výhody:

 • Zníženie výskytu plastického zmrašťovania a plastického sadania, čím sa zvýši kvalita betónu.
 • Zníženie presakovania.
 • Zvýšená odolnosť proti cyklom zmrazovania a rozmrazovania.
 • Zabraňuje odlupovaniu betónu v prípade požiaru.

MasterFiber 012 je možné použiť v nasledujúcich oblastiach:

 • Podlahy / dlažby
 • Dlaždice
 • Dláždenie ciest
 • Ochrana nábreží
 • Stavby zadržujúce vodu
 • Prefabrikovaný betón
 • Betón vyrobený z málo kvalitného piesku

MasterFiber 012 je možné použiť v bežnom železobetóne alebo betóne. 

Vlastnosti polypropylénového vlákna do betónu MasterFiber 012

 • Chová sa ako prostriedok na zníženie pnutia a tým zabraňuje tvorbe trhlín, ktoré inak vznikajú v dôsledku plastického zmrašťovania.
 • Jednoduchá disperzia v betónovej zmesi, vytvára úplne homogénnu trojrozmernú sieť.
 • Nevytvára hrudky.
 • Minimálne negatívne účinky na povrchu betónu.
 • Zlepšuje odolnosť proti vode a trvanlivosť.
 • Odolný proti UV žiareniu (nedochádza k zmene farby).
 • Vysoká odolnosť proti chemickým látkam. Nedegraduje pôsobením zásaditých látok v betóne.

Na stiahnutie

Technický list MasterFiber 012

pdf (88,33 Kb)

VoP MasterFiber 012

pdf (149,80 Kb)