MasterFinish RL 310

Fyzikálne a chemicky pôsobiaci prostriedok na rôzne typy debnení na pohľadové plochy. Na konštrukcie v styku s pitnou vodou.


Použitie

  • Debnenia na stavby mostov, tunelov, vodojemov, čističiek, univerzálne na konštrukcie s požiadavkami na pohľadový betón.
  • Vhodný na nasiakavé a nenasiakavé debnenia, na matricové plochy.
  • Na nepretepľované a pretepľované betóny (do +80 °C).

Pôsobenie

  • MasterFinish RL 310 vytvára fyzikálne a chemicky oddeľujúcu vrstvu medzi betónom a dednením, ktorá je stála aj pri vyšších teplotách.
  • Uľahčuje oddebňovanie a umožňuje výrobu betónu s čistým a jednoliatym povrchom.
  • MasterFinish RL 310 pôsobí proti korózii kovového debnenia a konzervačne na drevené debnenie.
  • Pri odbornom nanesení neznižuje prídržnosť pre následné omietky, nátery, vrstvy atď.
  • Polystyrénové materiály nie sú týmto produktom ohrozené.

Na stiahnutie

Technický list MasterFinish RL 310

pdf (86,55 Kb)

Tunel Ovčiarsko

pdf (123,75 Kb)

Tunel Považský Chlmec - primárne ostenie

pdf (120,39 Kb)

Tunel Poľana

pdf (122,03 Kb)