MasterGlenium ACE 40

Nová generácia superplastifikátorov na báze polykarboxylátéteru. Prísada je optimalizovaná na výrobu prefa výrobkov.

 

Popis a použitie superplastifikačnej prísady na výrobu prefa výrobkov MasterGlenium ACE 40

MasterGlenium ACE 40 je inovovaný superplastifikátor druhej generácie polymérov polykarboxylátéterov. Zvlášť vyvinutý pre betón s vysokou teplotou. Molekulárne usporiadanie MasterGlenium ACE 40 urýchľuje hydratáciu cementu.

Rýchla absorpcia molekúl na cementové častice, kombinovaná s účinným disperzným efektom, odkrýva zväčšený povrch cementových častíc na reakciu s vodou. Výsledkom tohto efektu je rýchly vývoj hydratačného tepla, rýchly vývoj hydratačných produktov a následne vyššia počiatočná pevnosť.

MasterGlenium ACE 40 je vhodný na výrobu prefa výrobkov s využitím betónu s vysokou konzistenciou, bez segregácie, s nízkym vodným súčiniteľom a s vysokými počiatočnými a konečnými pevnosťami.

MasterGlenium ACE 40 môže byť použitý v kombinácii s prísadou MasterMatrix SCC 2 pre samozhutniteľné betóny. MasterGlenium ACE 40 sa odporúča používať pri teplotách nad +15 °C.

Na stiahnutie

Technický list MasterGlenium ACE 40

pdf (88,30 Kb)