​MasterLife SRA 900 - tekutá prísada redukujúca zmrašťovanie betónu

Popis a pôsobenie prísady redukujúcej zmrašťovanie betónu MasterLife SRA 900

Použitie prísady redukujúcej zmrašťovanie betónu môže pomôcť predchádzať vzniku trhlín v dôsledku nie úplne optimálneho zrenia betónu alebo tam, kde je nízka relatívna vlhkosť alebo kde sú vysoké vonkajšie teploty. MasterLife SRA 900 je tekutá prísada určená na redukciu suchého aj autogénneho zmrašťovania betónu, mált neovplyvňujúca ich mechanické vlastnosti.
MasterLife SRA 900 sa skladá zo zmesi organických zlúčenín, ktoré chemickou cestou redukujú kapilárne napätie v betóne.
MasterLife SRA 900 neobsahuje žiadne expanzívne zložky.

Použitie prísady redukujúcej zmrašťovanie betónu MasterLife SRA 900

 • MasterLife SRA 900 je možné použiť do transportbetónov aj prefabrikovaných betónov alebo vo všetkých prípadoch, kedy projekt vyžaduje kontrolovaný vznik trhlín pri strednej a dlhej dobe zrenia.
 • V prípade realizácie stavieb vystavených pôsobeniu agresívneho prostredia.
 • Betóny s limitom na maximálne zmraštenie
 • Betonáže pri nepriaznivých klimatických podmienkach (vietor, slnečné žiarenie)
 • Masívne stavby
 • Priemyselné podlahy, vozovky
 • Plochy pre športové centrá (skating, tenisové kurty, bežecké dráhy atď.)
 • Predpäté dielce (napr. väzníky, Spiroll)
 • Ukotvené konštrukcie (napr. bariéry, sedimentačné nádrže)
 • Fasádne panely (najmä z HPC, VHPC alebo UHPC)
 • Vodotesné betóny (napr. nádrže, bazény, prístavné konštrukcie)
 • Základové konštrukcie a podchytenie konštrukcií
 • Klenby tunelov

Vlastnosti a prínos prísady MasterLife SRA 900

MasterLife SRA 900 ponúka nasledujúce ekonomické a technické prínosy pre transportbetón a prefabrikovaný  betón:

 • vysokoúčinná prísada redukujúca zmraštenie,
 • redukuje autogénne a suché zmraštenie už pri dávke od 1 % hmotnosti cementu,
 • kompatibilita s rôznymi cementami,
 • znižuje množstvo trhlín, ich šírku, a tým zvyšuje trvanlivosť
 • umožňuje zväčšiť vzdialenosť dilatačných škár,
 • takmer bez emisií VOC
 • nezvyšuje dávku superplastifikačnej prísady.

Na stiahnutie

masterlife-sra-900

pdf (89,18 Kb)