Technológie – hydroizolácie a vodné hospodárstvo


Inovatívny prístup k hydroizolácii tunelov

Produkty MasterSeal 345 prinášajú inovatívny prístup k hydroizoláciámpodzemnom staviteľstve. Striekané hydroizolačné membrány navrhnuté na jednoduchú aplikáciu, tvoria súvislý hydroizolačný systém a sú zložené tak, aby v kombinácii so striekaným betónom a monolitickým betónom uľahčovali výstavbu kompozitných konštrukcií.

Hydroizolačné vlastnosti systému vyplývajú z vynikajúceho spojenia membrány a betónu a zabránenia migrácie vody cez membránu z oboch stranách. Produkty MasterSeal sú tiež ideálne pre podzemné stavby so zložitou geometriou a môžu byť použité pri výstavbe takmer všetkých typov tunelov.

Produkty MasterSeal majú nasledujúce prednosti:

  • Spoľahlivý hydroizolačný kompozitný systém pre zložité geometrie.
  • Skrátenie celkovej doby výstavby a zníženie nákladov.
  • Zníženie nákladov na údržbu a prevádzkových nákladov.
  • Kompatibilita s ostatnými bežnými hydroizolačnými systémami.
  • Umožňuje efektívnu renováciu tunelov vďaka tenkovrstvovej aplikácii.
  • Jednoduchá a bezpečná aplikácia.