MasterRoc FLC 100

Prášková prísada do cementových zálievkových zmesí

Popis


MasterRoc FLC 100 je špeciálna viaczložková reoplastická prísada do zálievkových zmesí na báze cementu na zníženie spotreby vody na miešanie a prípravu roztekavej, čerpateľnej, tixotropnej, nezmrašťujúcej sa, nesegregačnej, vysoko pevnej zálievkovej zmesi so všetkými druhmi portlandského cementu.

Prísada MasterRoc FLC 100 sa používa v zálievkových zmesiach na spevnenie a stabilizáciu horniny a podkladu aj v zálievkovej zmesi na ochranu dodatočne napnutých káblov v predpätom betóne a na úplné zapúzdrovanie svorníkov a kotiev pri razení tunelov a ťažbe.

Použitie

  • Nemiešaný cement alebo cementy a zálievkové zmesi na ukotvenie v hornine a betóne
  • Zálievkové zmesi pre tunely, násypy, ťažbu alebo iné geotechnické operácie
  • Vopred aplikované agregátové zálievkové zmesi
  • Kontaktné a konsolidačné zálievky

Výhody

  • Jednoduchšie čerpanie a aplikácie
  • Kompenzácia zmrašťovania
  • Hustota a kompaktnosť, zaručujúce maximálnu ochranu oceľových prvkov proti korózii spôsobenej agresívnymi činitelmi

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc FLC 100

pdf (94,84 Kb)