​MasterRoc MP 308

Bezrozpúšťadlová, jemná injektážna akrylová živica s nízkou viskozitou pre trvalé utesnenie proti vode pri podzemných konštrukciách

 

Popis výrobku

MasterRoc MP 308 je bezrozpúšťadlová, vo vode rozpustná injektážna živica, určená na trvalé utesnenie proti vode v trhlinách a injektážnych hadiciach v podzemných konštrukciách. Vďaka svojej nízkej viskozite sa používa MasterRoc MP 308 na injektáž vlhkých plôch a trhlín v betóne, poréznych tehál pomocou pakrov a na injektovanie riadených škár pomocou injektážnych hadíc. MasterRoc MP 308 sa používa pri teplotách nad +5 °C a po vytvrdnutí vytvára pružnú tuhú hmotu schopnú odolať trvalému tlaku vody.

Vďaka nízkej viskozite a rozpustnosti materiálu vo vode môžu byť pre injektáž a podtlak použité injektážne hadice dlhšie než 10 m.

V prípade malého sadania základu, alebo konštrukcie, alebo v prípade pohybu v škáre, alebo prasknutia bude MasterRoc MP 308 trvale tesniť, pretože výrobok môže narásť v objeme napučiavaním až do 150 % pôvodného objemu. Napučiavanie je reverzné a po suchých obdobiach si živica ponecháva schopnosť vykryť priestor.

MasterRoc MP 308 je živica odolná proti kyslým a alkalickým roztokom, odoláva mnohým rozpúšťadlám a benzínu. Nie je agresívna voči asfaltu, tesniacim materiálom z PVC ani voči betónu.

Vlastnosti a výhody systému 

  • odolný proti trvalému tlaku vody
  • vhodný na tesnenie prasklín a na aplikáciu pomocou injektážnych hadíc.
  • veľmi nízka viskozita umožňuje hlboký prienik do veľmi jemných trhlín.
  • riadená doba gélovej štruktúry.
  • dobrá priľnavosť k mokrým povrchom
  • spracovateľnosť medzi +5 °C a +40 °C
  • šetrný voči životnému prostrediu
  • pružný a samoobnoviteľný gél umožňujúci pohyby konštrukcie
  • certifikát NSF na použitie v systémoch pre pitnú vodu

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc MP 308

pdf (106,05 Kb)