MasterRoc MP 355

Vysokoreaktívna dvojzložková polyuretánová pena na injektáže

 

Ako účinkuje MasterRoc MP 355?

MasterRoc MP 355 je dvojzložková polyuretánová injektážna živica bez rozpúšťadiel, špeciálne navrhnutá na zastavenie rýchleho prietoku vody a spevnenie základu.

Odporúčanie používania:

  • Zvládnutie priesaku s veľkým objemom vody
  • Spevnenie poškodených skalných, pieskových a štrkových vrstiev a skládok materiálu
  • Vyplnenie dutín
  • Opravy betónových štruktúr

Aké unikátne vlastnosti má MasterRoc MP 355?

  • Produkt pri kontakte s vodou vytvára tuhú penu. Za neprítomnosti vody produkt reaguje a vytvára tuhý, gume podobný materiál
  • Rýchloreagujúci materiál tam, kde sa požaduje pevnosť alebo tuhosť štruktúry

Aké sú výhody MasterRoc MP 355?

  • Reaguje s alebo bez vody. Predstavuje to významnú bezpečnostnú výhodu, pretože materiál bude vždy plniť svoju funkciu
  • Reakcia sa dá upravovať urýchľovačom a tixotropným činidlom, ktoré sa dodávajú samostatne k zložke A

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc MP 355

pdf (98,83 Kb)