MasterRoc MP 358 GS

Vysoko reaktívna, dvojzložková, hydrofóbna, polyuretánová injektážna živica na spevňovanie a stabilizáciu nadloží

 

Použitie

MasterRoc MP 358 GS je dvojzložková, polyuretánová, bezrozpúšťadlová, injektážna živica špecificky určená na rýchlu stabilizáciu nadloží a spevnenie tam, kde je potrebná veľmi vysoká pevnosť v tlaku a priľnavosť.

Oblasti použitia

  • Spevňovanie rozpukaných skalných hornín pri podzemných stavbách.
  • Spevňovanie uhlia pri výstavbe prístupových chodieb a dobývacích stien (porubov).
  • Tesnenie proti prenikaniu plynu a vody.

Charakteristiky a výhody

  •  Rýchlo reagujúci materiál používaný tam, kde je požadovaná štruktúrna pevnosť a flexibilita.
  •  Reaguje a expanduje až v 1,5-násobnom objeme bez styku s vodou.
  •  Preniká trhlinami širšími než 0,14 mm.
  •  Výborná pevnosť v tlaku a priľnavosť.
  •  Malá citlivosť na vodu.
  •  Takmer žiadny nárast reakčnej teploty pri styku s vodou.

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc MP 358 GS

pdf (120,08 Kb)

Tunel Žilina

pdf (125,28 Kb)