Technológie – striekaný betón


Inovatívne systémy na vysokokvalitný striekaný betón

Vysokokvalitné a trvácne torkrétovanie (striekaný betón) sa stalo dôležitou súčasťou podpory a stabilizácie pri razení tunelov a v baníctve. Zamokra striekané ostenia tunelov vytvárajú moderné, monolitické kompozitné konštrukcie. Podstatnou mierou znižujú náklady a časovú náročnosť, znižujú zdravotné riziká, zvyšujú bezpečnosť pracovníkov a znižujú nepriaznivý dopad na životné prostredie.

Neustále sa snažíme dopredu predvídať potreby a požiadavky zákazníkov, a preto naše prísady zlepšujú vlastnosti, kontrolu hydratácie a viskozitu striekaného betónu:

  • Nealkalické urýchľovače s rýchlym účinkom (MasterRoc SA) umožňujú produkciu striekaného betónu s priaznivým vývojom počiatočnej pevnosti a vysokou pevnosťou.
  • Kombinovaným použitím štrukturálnych výstužných vlákien sa výrazne zlepšuje absorpcia záťaže, zabraňuje sa šíreniu trhlín a zvyšuje sa dlhodobá trvácnosť pre spoľahlivú a trvalú podporu.
  • Ponúkame veľké množstvo bezchloridových tekutých prísad na zlepšenie plastických a vytvrdzovacích vlastností betónu.
  • Naše špeciálne zložené produkty na mazanie strojov a zariadení (MasterRoc LUB) môžu byť použité na čerpanie betónovej zmesi, aby sa zabránilo upchatiu a nadmernému opotrebovaniu.
  • Prinášame tiež systém kontroly hydratácie cementu na mokré i suché aplikácie striekaného betónu (MasterRoc HCA), ktoré sú schopné udržať čas spracovateľnosti až 72 hodín, vďaka čomu dokážete nastaviť celkové vlastnosti a získate flexibilitu logistiky.
  • Pridaním prísady microsilika (MasterRoc MS) sa zníži priepustnosť, zvýši hustota, dlhodobá pevnosť a trvácnosť striekaného betónu. Microsilika tiež dokáže zlepšiť čerpateľnosť a spracovateľnosť striekaného betónu v čerstvom stave.

MasterRoc HCA 20

Systém riadiaci hydratáciu striekaných betónov, výplňových a injektážnych betónových zmesí

MasterRoc LUB 1

Pomocník na zlepšenie čerpania pre čerpadlá betónu

MasterRoc SA 180

Nealkalický, tekutý, vysoko účinný urýchľovač tuhnutia pre striekaný betón​

MasterRoc SA 183

Vysokoúčinná bezalkalická prísada urýchľujúca tuhnutie, pre striekaný betón

MasterRoc SA 184

Vysokoúčinná bezalkalická tekutá prísada urýchľujúca tuhnutie, pre striekaný betón
podľa EN 934-5:2007 T. 2 (SBE)

MasterRoc SA 186

Vysokoúčinná bezalkalická tekutá prísada urýchľujúca tuhnutie, pre striekaný betón

MasterRoc SA 190

Bezalkalická, tekutá a vysokoúčinná prísada urýchľujúca tuhnutie, pre striekaný betón

MasterRoc SA 193

Vysokoúčinná bezalkalická prísada urýchľujúca tuhnutie, pre striekaný betón podľa EN 934-5:2007 T. 2

MasterRoc SA 545

Prášková, bezalkalická prísada urýchľujúca tuhnutie pre striekaný betón suchou cestou

MasterRoc TCC 735

Bezchloridová tekutina na zlepšenie vlastností betónu. Prísada pre systém MasterRoc TCC (Total Consistency Control)