MasterRoc HCA 20

Systém riadiaci hydratáciu striekaných betónov, výplňových a injektážnych betónových zmesí

 

Popis výrobku

MasterRoc HCA 20 je bezchloridový chemický systém, ktorý riadi priebeh hydratácie, tzn., že umožňuje zastavenie hydratačného procesu a po niekoľkých hodinách alebo dokonca dňoch jeho opätovné naštartovanie, bez toho, aby došlo k zníženiu výsledných parametrov betónu.

Systém MasterRoc HCA 20 zahŕňa dva produkty: MasterRoc HCA 20 a Urýchľovač MasterRoc.

MasterRoc HCA 20 je tekutá zložka, ktorá po pridaní do mokrej alebo suchej betónovej zmesi úplne zastaví hydratačný proces vytvorením ochrannej bariéry okolo cementových častíc. Riadiť hydratáciu účinkom MasterRoc HCA 20 je možné u všetkých typov cementových minerálov (C3S, C3A, C2S, C4AF, sadra).

Urýchľovač MasterRoc je tekutá prísada, ktorá spätne zaktivuje betónovú zmes a naštartuje hydratačný proces.Urýchľovač MasterRoc sa dávkuje priamo na trysku ako bežná urýchľovacia prísada.

Oblasti použitia

Systém MasterRoc HCA 20 je vhodný najmä na mokré, ale aj na suché spôsoby striekania betónu:

  • Dočasné aj finálne nástreky.
  • Vyriešenie technologických problémov stavieb.
  • Metro (podzemné dráhy).
  • Hydroenergetické stavby, stoky.
  • Stabilizácia svahov.
  • Opravy betónových konštrukcií a výplňové betónové zmesi.
  • Injektážne suspenzie.

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc HCA 20

pdf (79,35 Kb)

Tunel Ovčiarsko

pdf (123,75 Kb)

Tunel Považský Chlmec - primárne ostenie

pdf (120,39 Kb)

Tunel Poľana

pdf (122,03 Kb)

Tunel Svrčinovec

pdf (117,26 Kb)