MasterRoc SA 180

Nealkalický, tekutý, vysoko účinný urýchľovač tuhnutia pre striekaný betón​

 

Popis výrobku

MasterRoc SA 180 je tekutý, nealkalický urýchľovač tuhnutia na báze hliníkových solí pre striekané betóny s vysokými nárokmi na vývoj počiatočných pevností. Umožňuje nástrek veľkej hrúbky vrstvy na stropných častiach a zároveň spracovanie
stiekaného betónu s vysokou konzistenciou mokrou cestou. Vývoj pevnosti môže byť riadený dávkovaním urýchľovača.
MasterRoc SA 180 je možné kombinovať so všetkými prípravkami typu MasterRheobuild a MasterGlenium a tiež so stabilizátorom Delvo Crete.

Oblasti použitia

  • Základná a nepretržitá tunelová obmurovka.
  • Striekané betóny mokrou cestou v tuneloch a baniach.
  • Nepriaznivé geologické podmienky.
  • Silne vlhký podklad.

Výhody

  • Rýchly pracovný postup.
  • Vysoké počiatočné a konečné pevností.
  • Jednoduchosť pri čerpaní a dávkovaní.
  • Nepatrný vývoj prachu, ekologicky vhodný.
  • Nepatrné vyluhovanie striekaného betónu.

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc SA 180

pdf (89,58 Kb)