​MasterRoc SA 190

Bezalkalická, tekutá a vysokoúčinná prísada urýchľujúca tuhnutie, pre striekaný betón

 

Popis výrobku

 • MasterRoc SA 190 je vysokoúčinná bezalkalická prísada urýchľujúca tuhnutie betónu pre striekané betóny.
 • Jej dávkovanie je možné plynulo meniť podľa požadovanej doby tuhnutia a tvrdnutia betónu.

Oblasti použitia

 • Dočasné a trvalé zaistenie výrubu pri razení tunelov a pri ťažbe.
 • Zaisťovanie svahov.
 • Vhodná aj na urýchlenie tuhnutia cementovej zmesi, napr. pre injektáž prstencov v tuneloch razených s použitím technológie TBM, injektáž betónovanej plochy a pre penový betón.

Charakteristické vlastnosti

 • MasterRoc SA 190 je ideálna prísada pre striekané betóny aplikované s použitím technológie mokrej zmesi na zaistenie výrubu.
 • Rýchly začiatok tuhnutia umožňuje rýchly pracovný postup a možnosť vytvárať potrebnú hrúbku vrstvy betónového ostenia počas jednej fáze stavebného postupu.
 • Jedinečné chemické zloženie urýchľovača zaisťuje extrémne rýchle tuhnutie, kontinuálny vývoj počiatočnejpevnosti, dlhú trvanlivosť a dobrú dlhodobú pevnosť.
 • Veľmi nízka prašnosť pri aplikácii, zlepšenie pracovného prostredia, ochrana životného prostredia.
 • Pri použití správneho úhla trysky a vzdialenosti možnosť nanášania s nízkym odrazom.
 • Neagresívnosť zaisťuje lepšiu bezpečnosť práce, zníženie dopadu na životné prostredie a nižšie náklady na manipuláciu.

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc SA 190

pdf (97,48 Kb)