​MasterRoc SA 193

Vysokoúčinná bezalkalická prísada urýchľujúca tuhnutie, pre striekaný betón podľa EN 934-5:2007 T. 2

 

Popis výrobku

 • MasterRoc SA 193 je tekutá vysokoúčinná bezalkalická prísada urýchľujúca tuhnutie betónu na báze hliníkových solí pre striekané betóny s vysokými nárokmi na vývoj počiatočných pevností.
 • MasterRoc SA 193 umožňuje nástrek veľkej hrúbky vrstvy na stropných častiach a zároveň spracovanie stiekaného betónu s vysokou konzistenciou. Vývoj pevnosti môže byť riadený dávkovaním urýchľovača.
 • MasterRoc SA 193 je možné kombinovať so všetkými prípravkami typu MasterGlenium a tiež so stabilizátorom MasterRoc HCA. 

Oblasti použitia

 • Striekaný betón – mokrou cestou
 • Stavba tunelov
 • Striekaný betón – suchou cestou

Vlastnosti

 • Rýchlejšia postupnosť pracovných krokov
 • Vysoké počiatočné a konečné pevnosti
 • Jednoduchá preprava a dávkovanie
 • Nízka prašnosť, šetrná k životnému prostrediu
 • Hutná štruktúra betónu
 • Malé výluhy striekaného betónu

Na stiahnutie

MasterRoc SA 193 SDS

pdf (242,78 Kb)

MasterRoc SA 193 SDS

pdf (242,78 Kb)

MasterRoc SA 193 SDS

pdf (242,78 Kb)

Technický list MasterRoc SA 193

pdf (91,59 Kb)

Tunel Považský Chlmec - primárne ostenie

pdf (120,39 Kb)