MasterRoc SA 545

Prášková, bezalkalická prísada urýchľujúca tuhnutie pre striekaný betón suchou cestou

 

Popis výrobku

 • MasterRoc SA 545 je vysokoúčinný nealkalický, neleptavý a netoxický práškový urýchľovač tuhnutia na striekanie betónu suchou cestou.
 • Je určený špeciálne na dočasné a trvalé primárne ostenie v tuneloch a baniach, pri stabilizácii svahovopravných prácach.
 • Je vhodný na všetky aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká začiatočná pevnosť, vysoká konečná pevnosť a veľmi hrubé vrstvy striekaného betónu.

Aké unikátne vlastnosti má MasterRoc SA 545?

 • Dávkovanie závisí od požadovanej kvality a rýchlosti tuhnutia.
 • Obmedzuje pokles konečnej pevnosti.
 • Zlepšuje trvácnosť v porovnaní so zmesami tradičných urýchľovačov tuhnutia.
 • Znižuje obsah solí v lúhoch.

Aké výhody ponúka MasterRoc SA 545 používateľom?

 • Hrúbka hornej vrstvy 10 – 15 cm jedinou aplikáciou.
 • Rýchly pracovný proces.
 • Zlepšuje kvalitu pracovného prostredia.
 • Dobré začiatočné spevňovanie

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc SA 545

pdf (87,12 Kb)