MasterRoc TCC 735

Bezchloridová tekutina na zlepšenie vlastností betónu. Prísada pre systém MasterRoc TCC (Total Consistency Control)

 

Popis výrobku

MasterRoc TCC 735 je bezchloridová, viacúčelová tekutá prísada, ktorá zlepšuje kvalitu striekaného betónu v tekutom i vytvrdnutom stave. Je špeciálne navrhnutá pre:

 • Aplikácie striekaného betónu mokrou cestou
 • Liaty betón
 • Betón s nízkym obsahom cementu
 • Betón so zníženým stupňom pevnosti alebo s nízkym obsahom jemnej zmesi
 • Horúce podnebie

Jeho unikátne zloženie zaisťuje lepšiu hydratáciu cementu. Jeho pôsobením sa podstatne obmedzí začiatočné zmršťovanie, zvýši sa tmeliaci účinok a tiež hustota a pevnosť v tlaku.

Aké unikátne vlastnosti má MasterRoc TCC 735?

 • Nie je potrebná vonkajšia tvrdiaca prísada
 • Maximalizovaná hydratácia cementu
 • Lepšie spojivo medzi vrstvami a podkladom

Aké výhody ponúka MasterRoc TCC 735 používateľom?

 • Lepšia spracovateľnosť a čerpateľnosť
 • Vyššia hustota a konečná pevnosť
 • Znížené začiatočné zmršťovanie a nižšia permeabilita

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc TCC 735

pdf (77,74 Kb)